Radar

Ny stegvis stigande koldioxidskatt i Tyskland

Köer på en motorväg utanför tyska Gelsenkirchen.

Bränsle kommer att bli dyrare i Tyskland. Parlamentets underhus har beslutat att från nästa år införa stegvis ökande skatter på klimatpåverkande bränslen som bensin, diesel, eldningsolja samt naturgas.

Nivån sätts nästa år till 25 euro (drygt 260 kronor) per ton koldioxidekvivalenter i respektive bränsle. Därmed ökar bensinpriset med 7 cent (knappt 73 öre) och dieselpriset med 8 cent (drygt 83 öre) per liter.

Nästa år väntas staten dra in motsvarande 77 miljarder kronor på skatterna, vilket kommer att öka avsevärt eftersom skatten ska ligga på 55 euro per ton koldioxidekvivalenter 2025.

Pengarna ska bland annat användas för åtgärder som ska stimulera hushållens övergång till förnybar energi och kompensera för ökade resekostnader för jobbpendlare. 

"Viktig milstolpe"

Viss statlig kompensation införs samtidigt för företag inom energiintensiva sektorer som är utsatta för stark internationell konkurrens.

Kerstin Andreae, chef för energiföretagens branschorganisation BDEW säger sig vara nöjd med omställningen.

– Införandet av prissättning på koldioxid inom uppvärmning och transporter är en viktig milstolpe i tysk energi- och klimatpolitik. Det kommer att främja minskningen av koldioxidanvändning i dessa sektorer, säger hon.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV