Radar

Många missnöjda med cyklingen i den egna kommunen

Färre än hälften av de som svarat i Cykelfrämjandets undersökning är nöjda med cyklingen i sin hemkommun.

Bara 47 procent av Sveriges cyklister tycker att deras hemkommun är en bra kommun för cykling, enligt en undersökning som Cykelfrämjandet har gjort. Mest nöjda är invånarna i Finspångs kommun, medan Tanums kommun ligger sämst till av de svarande. 

För att vara med i undersökningen behöver ett visst antal svar komma in, vilket gör att bara 83 av Sveriges totalt 290 kommuner är med i Cyklistvelometern, som undersökningen heter. Men projektledaren Emilia Sternberg tycker ändå att resultatet visar att det finns mycket mer att göra på cykelområdet. 
– Det visar att kommunerna behöver prioritera cykling högre för att göra den mer attraktiv. Det handlar om att förbättra infrastrukturen och andra förutsättningar, säger hon i ett pressmeddelande

Finspång sticker ut

I undersökningen har man valt att dela upp kommunerna i små, mellanstora och stora. Generellt sett är cyklisterna i de stora kommunerna mer nöjda än i de små.
– Därför är det kul att Finspång sticker ut genom att vara den kommun som får allra högst totalpoäng i undersökningen, säger Emilia Sternberg.

Bland de mellanstora kommunerna ligger Karlstad bäst till och bland de stora kommer Örebro i topp. 

Undersökningen visar även att många upplever cyklingen som otrygg. Bara 37 procent svarar att det känns tryggt att cykla i den egna kommunen, och ännu färre – 25 procent – tycker att det är tryggt för barn. 

Ungefär hälften är också missnöjda med vägunderhållet. Emilia Sternberg menar att fler kommuner borde sopsalta cykelbanorna för att göra det tryggare för cyklister även på vintern. 

Ökande trend

Trots missnöjet så syns ändå en ökande trend. 18 procent svarar att de har börjat cykla mer på grund av coronapandemin. Störst är ökningen bland kvinnor och personer över 65 år. 

De som är nöjda med cyklingen tenderar också att rekommendera andra att cykla visar undersökningen. 

– Det är glädjande att 61 procent rekommenderar andra att cykla i den kommun som man själv cyklar i. Skillnaden mellan den frågan och den lägre generella nöjdheten kan till viss del bero på att cyklister vill få andra att också resa klimatsmart och hälsosamt, även om man inte alltid har de bästa förutsättningarna, säger Emilia Sternberg.

Fakta:

Totalt har 17 977 cyklister från norr till söder medverkat i enkätundersökningen vilket gör Cyklistvelometern till Sveriges största undersökning bland cyklister. Cyklistvelometern genomfördes för första gången 2018 och 12 000 personer deltog då i undersökningen. 2020 genomförs Cyklistvelometern för andra gången.
Svaren kommer från en självrekryterad och anonym webbenkät som har spridits av Cykelfrämjandet och av kommuner och andra aktörer. Rekryteringen skedde mellan maj och september 2020.
Cyklistvelometern 2020 har genomförts med stöd från Trafikverkets bidrag till ideella organisationer. Enkätundersökningen har genomförts av Enkätfabriken på uppdrag av Cykelfrämjandet.

Vinnare 2020:

Stora kommuner (över 100 000 invånare)
1. Örebro kommun
2. Malmö stad
3. Linköpings kommun
Mellanstora kommuner (50 000 till 100 000 invånare)
1. Karlstads kommun
2. Sollentuna kommun
3. Östersunds kommun
Små kommuner (färre än 50 000 invånare)
1. Finspångs kommun
2. Lidingö stad
3. Vänersborgs kommun