Radar

Jordbruksmark säkras i Jönköping

Befolkningstrycket i många svenska städer har de senaste decennierna medfört att mycket av den bästa jordbruksmarken har fått ge vika för nya bostadsområden.

I många svenska städer har den bästa jordbruksmarken under de senaste decennierna gått till att bygga nya bostadsområden. Men i Jönköping har den styrande majoriteten, bestående av S, MP, C och L, nu klubbat igenom ett beslut som innebär att jordbruksmark inte ska användas till bebyggelse.

Beslutet innebär att omkring 16 procent av kommunens yta klassas som jordbruksmark, rapporterar tidningen Mat och klimat.

Miljöpartiet i Jönköping har varit drivande i frågan. 

– Klimatförändringarna gör att odlingsbara ytor försvinner på grund av ökenutbredning och höjda havsnivåer. Denna utveckling kommer att fortsätta, och vi har därför ett ansvar att värna bra jordbruksmark – det är en moralisk skyldighet mot kommande generationer, säger Miljöpartiets ledamot i kommunstyrelsen, Mats Weidman till Mat och klimat.

Men beslutet betyder inte att det inte får byggas alls på den jordbruksmark som finns i staden i dag. Det kommer fortfarande vara möjligt att bygga så kallade generationsboenden, dvs bostäder där släkt och familj från olika generationer lever tillsammans. Inte heller jordbruksmark som betraktas som för liten för att användas för odling är skyddad. 

Jönköping har drygt 140 000 invånare och en ökningstakt på omkring 2 000 nya invånare per år. För att säkra en långsiktig bostadsutveckling ska nya områden pekas ut för framtida byggnation, som ska ersätta den jordbruksmark som tidigare var planerade för bostäder.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV