Radar

Polarisering mellan stad och land undersöks

Leder statens minskade närvaro i glesbygd till ökad polarisering mellan stad och land? Det hoppas forskare kunna svara på i en ny studie.

En tvärvetenskaplig forskargrupp ska studera vad polarisering i samhället beror på och vad det leder till. Bland annat ska projektet undersöka om statens minskade närvaro i glesbygd, och kommuners nedläggningar av skolor och bibliotek, bidrar till ökad polarisering mellan stad och land.

Forskargruppen, som består deltagare från Linköpings universitet och Lunds universitet, får 9,4 miljoner kronor från Länsförsäkringar för projektet.

– Flera internationella studier visar att spänningen mellan stad och land spelat stor roll i val, i synnerhet för etableringen av partier och rörelser som kritiserar storstädernas ekonomiska, politiska och kulturella elit. Men trots att många i offentlig debatt hävdar motsatsen, vet vi helt enkelt inte om detta gäller också i Sverige, säger projektledaren Gissur Ó Erlingsson, biträdande professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet i ett pressmeddelande.

Värderingar i staden och på landsbygden

Enligt Gissur Ó Erlingsson vill projektet ge en mer rättvisande bild av svensk samhällspolarisering och dess effekter, bland annat genom att utveckla ett mer adekvat mått på vad som är ”stad” och vad som är ”land”.

– Med det hoppas vi kunna ge ett mer välunderbyggt underlag för såväl samhällsdebatt som politiska beslut, säger han.

Projektet ska studera politiskt deltagande, tillit, trygghet och värderingar som boende på landsbygden och i städerna upplever.

Genom att bland annat undersöka hur kommuners nedläggningar av skolor, bibliotek och äldreomsorg inverkar på människors benägenhet att bo kvar på landsbygden, vill forskarna se hur den sortens beslut påverkar värderingar hos människor som väljer att bo kvar, trots att samhällsservice försvinner.

Projektet, ”Ett polariserat samhälle? Hur nationell och lokal urbanisering formar Sverige”, pågår i fyra år.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV