Radar

Lärare i utsatta områden fortbildas

Lärare i socioekonomiskt utsatta storstadsområden uppger i en ny rapport vad de behöver för att bäst kunna hjälpa eleverna.

Digitala verktyg, arbetssätt som främjar språk och kreativitet och kritiskt tänkande. Det är några saker som lärare i socioekonomiskt utsatta storstadsområden uppger att de behöver för att hjälpa eleverna att lyckas med skolan.

Rapporten ”Man lär sig av varandra och är aldrig fullärd” har sammanställts av Berättarministeriet, som driver utbildningscenter i några av Sveriges socioekonomiskt utsatta storstadsområden. Bakom rapporten står också  KTH, Demoskop, Ramböll och Novus.

I rapporten beskriver enskilda lärare sina stödbehov. Det handlar bland annat om digitalt lärande och digitala verktyg, språkutvecklande arbetssätt och arbetssätt som främjar kreativitet och kritiskt tänkande.

– Lärarna berättar för oss att de är i behov av professionsutveckling som är nära undervisningen. Deras värdefulla synpunkter, tillsammans med Berättarministeriets erfarenhet ger oss en gedigen grund att stå på när vi nu utformar fortbildningsinsatserna, säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare på Berättarministeriet i ett pressmeddelande.

Genom Stockholms stad kommer Berättarministeriet att fortbilda lärare i utvalda områden. Den första pilotfortbildningen startade under höstterminen 2020 i Husby och Hagsätra i åtta skolor.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV