Radar

Fortsatt dålig luft i svenska städer

Ett sätt för kommuner att minska sina utsläpp är att planera körningen av tungtrafik och transporter bättre.

Halterna av luftburna partiklar är högt över riktvärdena för Sveriges miljökvalitetsmål i många svenska städer, visar en ny rapport. Bland de städer som uppmäter högst värden finns Norrköping, Göteborg, Stockholm, Linköping och Visby.

Även mindre städer som Södertälje och Sundsvall uppmäter fortsatt för höga halter tillsammans med ytterligare ett tjugotal orter runt om i Sverige.

– Det är oroande att så många städer visar på så höga halter. 2020 var det år Sverige skulle ha uppnått riksdagens miljökvalitetsmål Frisk Luft, men det är vi i dagsläget långt ifrån, säger Daniel Nilsson, luftkvalitets- och miljöexpert på Ramboll i ett pressmeddelande.

Frisk Luft är ett av 16 miljömål som riksdagen fattade beslut om 1999. Målet är renare luft för att minska de skador luftföroreningar har på människor, djur, miljö och samhället. I årets rapport från Ramboll konstateras att 29 städer och orter fortfarande visar för höga halter av luftburna partiklar (PM10).

Här har luften blivit bättre

Men det finns även städer där luften blivit bättre jämfört med förra årets genomgång. Växjö, Västerås, Luleå och Lund har under året sänkt sina värden och ligger nu under gränsen. Många städer visar lägre halter än förra året, men har fortfarande värden som överstiger de acceptabla.

– Exakt vad det beror på är svårt att avgöra. Region Gotland har till exempel börjat sanda med hårt granitgrus istället för sand gjort av kalksten som lättare går sönder och orsakar partikelutsläpp. Stockholm har infört miljözon på hårt belastade Hornsgatan, säger Daniel Nilsson.

Han menar att det finns mycket kommuner och regioner själva kan göra för att minska sina utsläpp. Till exempel kan de planera körningen av tungtrafik och transporter bättre, och utvärdera sin luftkvalitet genom bättre mätverktyg och system för uppföljning.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV