Radar

Elbilar räcker inte för att nå klimatmålen

Det inte räcker att ställa om till elbilar för att nå klimatmålen, menar forskare från University of Toronto.

Forskare har räknat ut vad ett storskaligt skifte till elbilar i USA skulle innebära för utsläppen. Deras slutsats är att landet skulle behöva 350 miljoner elbilar till år 2050 för att nå klimatmålen, vilket är helt orealistiskt enligt forskarna.

– Vi behöver tänka om kring våra beteenden, utformningen av våra städer och även delar av vår kultur. Alla måste ta ansvar för det här, säger Alexandre Milovanoff, huvudförfattare till rapporten som har publicerats i Nature Climate Change.

På endast tio år har antalet elbilar i världen ökat från 20 000 till nästan sju miljoner. Efter Kina har USA den största försäljningen av elbilar, rapporterar Ny Teknik. 

Ofta diskuteras elbilar som en viktig del av lösningen på klimatkrisen. I Europa har flera länder, till exempel Norge, Tyskland, Danmark och Nederländerna, meddelat att de vill införa ett förbud mot att sälja nya diesel- och bensinbilar. Och förra året meddelade den svenska regeringen att ett förbud är planerat till år 2030.

Men i en detaljerad analys av hur ett storskaligt skifte till elbilar i USA skulle påverka utsläppen och andra miljöfaktorer, kom forskare på University of Toronto fram till att det inte räcker att ställa om till elbilar för att nå klimatmålen.

"Bilanvändningen måste minska"

För att räkna ut hur många elfordon som krävs för att fram till år 2100 hålla den globala temperaturökningen lägre än två grader Celsius byggde forskarna datormodeller. De räknade om resultatet till en koldioxidbudget för personbilar och räknade ut hur många elbilar som skulle behövas för att hålla USA inom den budgeten.

Resultatet blev cirka 350 miljoner fordon till år 2050, vilket skulle innebära 90 procent av alla bilar i landet – en helt orealistisk prognos enligt forskarna.

– För att sätta det i perspektiv så ligger andelen på USA:s vägar just nu på 0,3 procent. Förvisso ökar försäljningen snabbt, men även de mest optimistiska prognoserna talar om att USA:s fordonsflotta till 2050 bara kommer att utgöras av 50 procent elbilar, säger Alexandre Milovanoff.

Om det fanns 350 miljoner elbilar på USA:s vägar skulle det årliga elbehovet öka med 1 730 terawattimmar (TWh), vilket motsvarar 41 procent.

Istället för att sikta åt något så orealistiskt ser forskarna ett stort behov av nya riktlinjer som inbegriper åtgärder för att minska användningen och ägandet av bilar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV