Radar

V lägger ny motion om ekocid

På bilden oljeutsläpp utanför Öland 2002.

För tionde gången har riksdagen fått in en motion om att göra storskalig miljöförstörelse, ekocid, till ett internationellt brott. Men den här gången är intresset större än vanligt. 

I dagarna la Elin Segerlind (V) och sex andra medlemmar i Vänsterpartiet en riksdagsmotion om att Sverige ska verka för att ekocid blir ett internationellt brott som en del av Romstadgan.

Liknande motioner har lagts sedan 1971 av miljö- och vänsterpartister, men nu är frågan på agendan på ett annat sätt. Bland dem som ställt sig bakom kravet på senare tid finns bland andra Greta Thunberg, Frankrikes president Emanuel Macron, påve Franciskus, LO samt Olof Palmes internationella center.

– Vi upplever att det är en viss tyngd i frågan nu från miljörörelsen och att det finns ett intresse. Vi vill vara med och skapa tryck i frågan, säger Elin Segerlind (V).

"Ekocid ger ett tydligt regelverk"

Ett av hennes argument för en internationell ekocidlagstiftning är att många hotade miljöer som Amazonas och Arktis i dag saknar tillräckliga skydd. Även när det gäller miljöskadliga verksamheter som Preems raffinaderi i Lysekil saknas ett kraftfullt verktyg att ta till, menar hon.

– Vi behöver lösa klimatkrisen nu och ekocid ger oss ett tydligt, gemensamt regelverk för vad som är tillåtet.

”Jag tycker att jag ser och hör mer och mer om ekocid hela tiden
”Jag tycker att jag ser och hör mer och mer om ekocid hela tiden. Om Frankrikes president Emanuel Macron kan prata för det kanske Stefan Löfven också kan göra det”, säger Elin Segerlind (V). Foto: Riksdagen

Motionen ska behandlas i vår och Elin Segerlind tror inte att den kommer att bifallas. Men den har väckt mycket mer uppmärksamhet inom miljörörelsen än förra gången en sådan här motion lämnades in 2019, och hon tror inte att det är osannolikt att ekocid så småningom införs i Romstadgan.

– Jag blir hoppfull när sådana som påven och Macron pratar om det. När det händer kan det gå fort.

Vad är ekocid? 

Ekocid definieras som omfattande skada på, förstörelse eller förlust av ekosystem inom ett avgränsat geografiskt område, antingen genom mänskligt handlande eller andra orsaker, i en sådan omfattning att invånarnas möjligheter till ett fredligt åtnjutande av området allvarligt inskränkts.

En rad organisationer arbetar för att ekocid blir ett internationellt brott inom ramen för Romstadgan, möjligt att åtala vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag precis som exempelvis folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Ekocid fanns med när Romstadgan förhandlades på 1990-talet, men ströks av oklara skäl till det slutgiltiga dokumentet.

Källor: endecocide.se, Wikipedia

Tidigare motioner om att göra ekocid till ett internationellt brott

2019: V
2018: V
2017: MP+V samt V
2016: MP
2015: MP
1973: VPK
1972: VPK
1971: VPK

Källa: riksdagen.se