Radar

Regeringen öppnar för större publik

Inrikesminister Mikael Damberg (S) och kulturminister Amanda Lind (MP) meddelar att undantag från 50-regeln kan bli aktuellt för arrangemang med sittande publik, från den 15 oktober om inte smittläget förvärras.

Regeringen öppnar för lättnader för 50-regeln vid publikevenemang om inte smittspridningen förvärras. Från den 15 oktober kan sittande publik på upp till 500 personer tillåtas.

Förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer blir kvar tills vidare, men vissa lättnader presenteras.

Undantag från 50-regeln kan bli aktuellt för arrangemang med sittande publik, som konserter och idrottsmatcher. Beslut ska fattas den 8 oktober, och om inte smittspridningen tar fart innan dess kommer det i så fall att gälla från den 15 oktober.

En meters avstånd

– Ett undantag som tillåter arrangemang med sittande publik på upp till 500 personer kommer att genomföras. Publiken ska sitta på ett avstånd om en meter till varandra. Två personer i samma sällskap ska kunna sitta tillsammans utan avstånd mellan sig, säger kultur- och idrottsminister Amanda Lind (MP).

Förslaget på deltagartak och avstånd är i linje med vad Folkhälsomyndigheten föreslår i sitt remissvar, säger Lind.

– Den dialog som vi har haft med flera sektorer inom branschen har varit avgörande för att göra de här undantagen, vi utesluter inte fler åtgärder längre fram, säger Lind, men höjer ett varningens finger för att det kan komma att ändras.

– Vi kommer att fatta beslutet utifrån de förutsättningar som finns då.

Spelningar på restauranger

Redan från den 8 oktober kommer sittande publik på fler än 50 personer att tillåtas på restauranger.

– Vi kommer då till rätta med den ologiska regeln att om 200 personer sitter och äter i samma lokal och någon sedan börjar uppträda, så måste nästan alla lämna, säger Amanda Lind.

Förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer trädde i kraft 29 mars.

I augusti skickade regeringen ut en promemoria på remiss med förslag för lättnader. Förslagen beskrevs då som ett första steg för att möjliggöra för fler evenemang där risken för smittspridning kan begränsas på ett betryggande sätt.