Radar

Livslängd avgörs av var du bor

I städer lever människor generellt längre än på landsbygden.

Generellt har livslängden i Finland och Sverige ökat under de senaste årtiondena. Men mellan regioner är det fortfarande stora skillnader. Till exempel lever människor i södra Sverige längre än i de norra regionerna. Det visar en ny studie från Stockholms universitet.

Studien visar att människor levde längre år 2014 jämfört med 1990 i alla regioner i både Finland och Sverige. Men ojämlikheten i livslängd mellan regioner har inte förändrats, varken för kvinnor eller män, enligt studien från Stockholms universitets demografiska avdelning, SUDA, och internationella medförfattare.

I städer lever människor generellt längre än på landsbygden, men den allra största klyftan är mer strikt geografisk, visar studien.

– Människor i regioner i södra Sverige lever längre än i regioner i norr, och det gäller för både kvinnor och män. Kronoberg hade den högsta förväntade livslängden 2014 och Norrbotten, Gävleborg och Västernorrland den lägsta, säger Ben Wilson, forskare vid Sociologiska institutionen och en av medförfattarna till studien i ett pressmeddelande.

Finland har kommit ikapp Sverige

I Finland har landets sydvästra del högre livslängd än den nordöstra, med Helsingforsområdet någonstans däremellan. Svenskspråkiga regioner i Finland har också fortsatt högre förväntad livslängd jämfört med finsktalande regioner, enligt Ben Wilson.

Livslängden i Finland har historiskt sett varit lägre än i Sverige i de flesta regioner. Men under åren 1990–2014 har finska regioner kommit ikapp svenska när det gäller kvinnlig livslängd. Detsamma gäller däremot inte för finska män, som fortfarande ligger efter svenska män i förväntad livslängd.

– Det kan delvis förklaras av att finska män fortfarande röker och dricker i större utsträckning än finska kvinnor, säger Ben Wilson.

Andra faktorer som kan leda till kortare livslängd är strukturella faktorer som fattigdom, social utsatthet eller lokala ekonomiska förutsättningar, enligt Wilson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV