Radar

”Behövs ny lag för företagande och mänskliga rättigheter”

Utan en lagstiftning kan svenska företags verksamhet ha negativ påverkan på mänskliga rättigheter i länder där våra varor produceras, menar Amnesty.

I en kampanj uppmanar nu företag, fackförbund och organisationer regeringen att lagstifta om företagande och mänskliga rättigheter. Kampanjen uppmanar regeringen att aktivt bidra till processen med att ta fram ett gemensamt regelverk på EU-nivå.

Många svenska och europeiska företag har idag verksamhet, leverantörer eller affärsrelationer i länder där kränkningar av mänskliga rättigheter är vanliga, och där det arbetsrättsliga skyddet är svagt. Företagens verksamhet kan bland annat bidra till tvångsförflyttningar av lokalbefolkning, vattenföroreningar, eller användning av tvångs- och barnarbete, enligt Amnesty.

Trots att Sverige ofta ses som ett föregångsland för mänskliga rättigheter och hållbart företagande finns det idag ingen lag som kan hålla företag ansvariga för om människor eller miljö far illa på grund av deras produktion. Det arbete som sker från företagens sida bygger på egna, frivilliga initiativ. Men frivillighet räcker inte, menar Ulrika Sandberg, sakkunnig inom företagsansvar och mänskliga rättigheter på Amnesty.

– Vi ser att nuvarande svensk lag om hållbarhetsredovisning uppenbart inte är tillräcklig för att få företagen att förbättra sitt arbete med att respektera mänskliga rättigheter i praktiken. Regeringen måste därför vara drivande för att få en ny och effektiv lagstiftning på plats, säger hon i ett pressmeddelande.

Inga initiativ från regeringen hittills

Vissa europeiska länder, som Frankrike och Nederländerna, har redan antagit lagstiftning på området. Enligt Amnesty tas nu viktiga steg mot ett gemensamt regelverk på EU-nivå, men Sveriges regering har än så länge varken varit aktiva i den processen eller utrett en svensk lagstiftning, trots rekommendationer från Statskontoret och Agenda 2030-delegationen.

– Utan en lagstiftning kan svenska företags verksamhet ha negativ påverkan på mänskliga rättigheter i länder där våra varor produceras utan att de som drabbas kan ställa företag till svars för det. Men med en ny lagstiftning får de drabbade ett rättsligt skydd. Det innebär också att vi konsumenter kan känna oss trygga i att inte bidra till att människor far illa i produktionen av det vi handlar, säger Ulrika Sandberg.

14 civilsamhällesorganisationer är initiativtagare till kampanjen ”Visa handlingskraft”  som stödjs av en rad små och stora svenska företag, däribland Arvid Nordquist, Coop, H&M, IKEA, Scania och Systembolaget. Även åtta stora fackliga organisationer stödjer kampanjen, bland dem TCO, Finansförbundet och Unionen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV