Radar

Mer jämställt jordägande i Botswana

Två botswanska kvinnor söker skydd från solen i centrala Kalahari.

I Botswana är det oftast kvinnorna som brukar jorden. Nu får de också rätt att äga den – även om de ingår äktenskap.

I Botswana har bara ogifta kvinnor, eller gifta kvinnor vars män inte redan var markägare när äktenskapet ingicks, haft juridisk rätt att äga land.

Diskrimineringen innebar att miljoner gifta kvinnor, änkor och ensamstående mödrar saknat rättigheter till den mark de är beroende av för sin försörjning.
Men nu ändrar landet sin lagstiftning i riktning mot jämställt jordägande, rapporterar Thomson Reuters Foundation.

– Den här reformen stärker kvinnors oberoende inom äktenskapet och gör att de kan äga land som alla andra. Vi applåderar det här beslutet, säger lokala kvinnorättsaktivisten Tunah Moalosi.

Nära hälften av Botswanas vuxna befolkning är sysselsatt inom jordbrukssektorn. Män jobbar inom högre utsträckning inom bostadsskötsel medan kvinnor dominerar inom odling.

Den diskriminering de hittills utsatts för i ägandefrågor följer ett internationellt mönster.

Enligt den globala rättighetsorganisationen Landesa utgör kvinnor en majoritet av lantbrukarna i Afrika och Asien – men äger bara 15 procent av odlingsmarken. Enligt Världsbanken begränsas kvinnors jordägande genom olika juridiska hinder i 40 procent av världens länder.

Botswana

Glesbefolkade Botswana ligger på södra Afrikas högplatå och har runt 2,3 miljoner invånare.

Vid självständigheten från Storbritannien 1966 var landet ett av de fattigaste i världen men har sedan dess – tack vare en stabil demokrati och rika diamantfyndigheter – utvecklats till ett medelinkomstland.

Den lönsamma gruvnäringen sysselsätter dock få och inkomstklyftorna är stora. Många arbetar inom den informella sektorn och på glesbygden dominerar jordbruk för självhushåll.

Källor: UI/Landguiden, FAO

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV