Radar

Bevarad kondition minskar risk för högt blodtryck

Att bevara sin kondition i vuxen ålder, till exempel genom att jogga eller cykla, minskar risken för högt blodtryck avsevärt.

Att bevara eller öka sin kondition i vuxen ålder minskar risken att utveckla högt blodtryck. Det gäller oavsett livsstilsfaktorer som kost, stress och rökning, visar ny forskning från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.

I studien deltog över 90 000 män och kvinnor i åldrarna 18-79 år.  De genomförde två hälsoprofilbedömningar mellan 1982 och 2019 där deras kondition, blodtryck och andra levnadsvanor beräknades. 

– Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och en viktig riskfaktor är högt blodtryck. Därför är denna studie så angelägen. Det intressanta är att vi kunde se att oavsett olika livsstilsfaktorer, som kost, stress, BMI och rökning, så verkar konditionen vara viktig för blodtrycket, säger Tobias Holmlund vid GIH i ett pressmeddelande.

Viktigt att bevara sin kondition i vuxen ålder

Resultaten visar att de deltagare som hade minskat sin kondition hade upp till 25 procent högre risk för högt blodtryck vid uppföljningen, jämfört med de som bibehöll sin kondition. De som däremot ökade sin kondition markant hade 11 procent lägre risk jämfört med de som bibehöll sin kondition.

Hade deltagarna gått upp i vikt, börjat stressat mer, röka eller äta sämre så ökade risken för högt blodtryck. Men för dem som samtidigt lyckats bevara eller öka sin kondition, var risken mindre jämfört med de som minskat sin kondition.

– Att försöka få personer att bibehålla eller öka sin kondition i vuxen ålder är en viktig del i alla långsiktiga strategier för att minska risken för högt blodtryck, säger Tobias Holmlund.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV