Radar

Akutplan för klimatet lämnas över till riksdagen

Jonas Bane, ordförande i Föreningen Klimatriksdagen.

På fredagen lämnar Klimatriksdagens utskott över en akutplan för klimatet till riksdagspartierna. Förslagen kommer från vanliga medborgare, experter och forskare som vill hjälpa Sverige att nå regeringens uppsatta klimatmål.

Klimatriksdagen har funnits sedan 2018. Konceptet går ut på att samla in förslag från folket, formulera det som policy och driva det. Vem som helst kan skriva en motion, som sedan behandlas i utskott med olika tematiska områden. 

– Den föreslagna klimatpolitiken i Sverige lever fortfarande inte upp till Parisavtalet, det finns ingenting som säkerställer att vi kommer att nå målen, säger Klimatriksdagens ordförande Jonas Bane.

Under det senaste året har ett hundratal ideellt engagerade medborgare, forskare och experter utformat 150 förslag som ska leda till en mer hållbar svensk klimatpolitik. Det är dessa som nu lämnas över till riksdagspartierna, under namnet ”Akutplan för klimatet”.

Skydda skogen ett förslag

– Vissa medborgare sitter på väldigt mycket kunskaper och kan ibland ha mer genomtänkta förslag än forskare. Vår uppgift är att formulera de breda ambitioner som finns och formulera det till konkret policy. 

Några exempel på förslag som kommit in är att skapa bättre laddinfrastruktur, så att vi kan gå ifrån de fossila fordonen. Ett annat handlar om finansiering av kollektivtrafiksutbyggnaden i hela landet, så att ”det ska gå att bo i fler delar av Sverige, och inte bara i städerna”, enligt Jonas Bane. 

– Ett annat förslag handlar om att skydda 20 procent av all skog, för att den ska kunna agera kolsänka och bidra till den biologiska mångfalden. Det går stick i stäv med den klimatpolitik som förs nu, där vi tar ut otroligt mycket skog för att göra biobränslen, säger Jonas Bane. 

Ännu ett förslag handlar om att Sverige ska upprätta en koldioxidbudget.

– Att ha en budget vi kan förhålla oss till är helt avgörande för att vi ska kunna nå klimatmålen.

SD och M uteblir

På plats i riksdagen för att ta emot förslagen kommer det att finnas representanter från sex av riksdagens åtta partier. Sverigedemokraterna och Moderaterna uteblir, SD har meddelat att de inte har tid och M har inte svarat. 

– Det är ingen jätteöverraskning men synd eftersom det finns breda konkreta politiska förslag som lämpar sig för alla politiska läger och kan ligga till grund för många bra politiska kompromisser. Men de kommer ändå att få dem skickade till sig, så de kommer inte missa något.

Tror du riksdagen kommer att hörsamma förslagen? 

– Jag hoppas det. Vi har sett ett stort intresse och nyfikenhet över planens innehåll. 2014 och 2018 genomförde vi liknande planer, och efteråt har vi sett spår i klimatpolitiken från de förslag vi la fram då. 

Jonas Bane understryker att deras förslag inte täcker hela svenska politiken, utan tio områden där det finns mycket att göra. 

– Vi ser också att det finns behov av omställning på ett mycket bredare plan, med ett helhetstänk kopplat till hälsa, social orättvisa och jämlikhet. Det är bitar vi som organisation får fördjupa oss i framöver.

De representanter som kommer att vara på plats i riksdagen och ta emot Akutplanen för klimatet är Martin Ådahl (C), Jens Holm (V), Lorentz Tovatt (MP), Mathias Tegnér (S), Joar Forsell (L) och Désirée Pethrus (KD).

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV