Radar

Advokatsamfundet: Går mot polisstat

Mia Edwall Insulander, generalsekreterare Advokatsamfundet, är kritisk mot förslaget att utvisa ostraffade gängkriminella.

Moderaterna vill utvisa icke dömda gängkriminella. Förslaget kritiseras av Advokatsamfundets generalsekreterare.

– Det är verkligen att utöka möjligheterna till utvisning på ett sätt som inte är rättssäkert, där oskyldiga riskerar att utvisas, säger Mia Edwall Insulander.

Den som i dag döms för ett brott med fängelse i straffskalan kan utvisas. M vill gå längre, och utvisa även gängkriminella som ännu inte är dömda för brott.

M-ledaren Ulf Kristersson påpekar att en sådan lagstiftning redan finns när det gäller risk för terrorism. M tycker att den lagen även bör kunna tillämpas på utländska gängmedlemmar som utgör ett hot mot riket.

Lagen om särskild utlänningskontroll är reserverad för de absolut allvarligaste brotten. Det är ingen straffrättslig lagstiftning, poängterar Edwall Insulander.

– Där finns inga rättssäkerhetsgarantier. Det är en hemlig process, där den anklagade inte får reda på de bevis som finns emot en. Ska man utöka tillämpningen av den lagen sänker vi kraven och de rättsstatliga principerna vi har i Sverige för vilka vi ska utvisa.

"Polisstat"

En uppenbar fråga är vem som ska avgöra vem som är gängkriminell, om inte en domstol.

– En rättsstatlig demokrati går ut på att polis och åklagare, med statens våldsmonopol bakom sig, har bevisbördan. Den som blir anklagad har rätt att försvara sig. Sedan ska det prövas av en domstol. Då är det inte rimligt att polis och åklagare enskilt ska bestämma vad som gäller. Ska jag hårdra det går vi i så fall mot en polisstat.

M föreslår även att införa visitationszoner, där polisen ska få visitera personer även om de inte är misstänka för ett brott.

Oskyldiga kan drabbas

Gemensamt för förslagen är att de utmanar de grundläggande rättsstatliga principerna om oskuldspresumtion, som utgår från att du är oskyldig till motsatsen bevisas, anser Edwall Insulander.

– Vi förskjuter gränserna för att oskyldiga drabbas. Hur mycket övervakning och visitering tål vi? Vi måste tänka på värden i den andra vågskålen, de mänskliga rättigheterna att få leva fritt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV