Radar

Hungerstrejk för hotade arter och klimatet

Albin Björk är inne på sin nionde dag utan mat.

I veckan pågår en hungerstrejk i närheten av riksdagen, i syfte att få regering, partier och allmänheten att förstå allvaret i artutrotningen och klimatförändringarna. De strejkande är inne på sin nionde dag utan mat på tisdagen. 

De strejkande, Albin Björk och Viktor Jonsson, kräver att regeringen ska utlysa ett nödläge för klimatet och jordens arter, och omedelbart handla för att minska klimatutsläppen till netto noll år 2025. De kräver också att det ska inrättas ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.

Den organisation som står bakom hungerstrejken är Extinction Rebellion.

De enda riksdagsledamöter som hittills visat intresse är Rebecka Le Moine (MP) och Jens Holm (V).

Symboliskt lidande

På Facebook skrev Viktor Jonsson i början av sin hungerstrejk att det är ett symboliskt lidande att hungerstrejka, jämfört med vad klimatförändringarna kommer att utsätta djur och människor för.
 
”För dem som inte ser sambandet mellan det här och att skydda den svenska skogen, så vill jag poängtera att massutrotningen av arter på grund av klimatförändringarna även gäller den svenska skogen.”

”Vi har redan sett bränder, vattenbrist och angrepp från skalbaggar som beror på en kombination av de svenska utdikningarna, monokulturplanteringarna efter kalhuggning och förbränningen av fossila bränslen,” skriver han.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV