Radar

Färre dör i covid-19 på äldreboenden med facklig organisering

Ett äldreboende i USA.

En studie från USA visar att de äldreboenden där personalen var fackligt organiserad hade 30 procent lägre dödstal än de boenden där personalen inte var det. En orsak kan vara att det finns bättre tillgång till skyddsutrustning, skriver Dagens Arena.

– Jag läste studien med stort intresse. Jag tror att de mekanismer som forskarna i studien pekar på, som skyddat de äldre, spelar roll. Tillgången till skyddsutrustning och att de anställda har en röst på arbetsplatsen, och så vidare, säger Marie Huupponen, utredare på fackförbundet Kommunal till Dagens Arena.

Studien visar också att de boenden med en hög facklig organisering generellt låg i delstaten New York, som hade en högre smittspridning per capita än många andra delstater. Å andra sidan så var de boende på de platser där personalen var fackligt organiserad i högre utsträckning yngre, mindre överviktiga, friskare och hade oftare sjukvårdsförsäkring. 

Enligt en enkätundersökning som gjorts av Smittskydd Stockholm så hade de äldreboenden i Stockholm som drabbats av corona också en större andel bemannings- och timanställda.

Forskarna bakom den amerikanska studien säger att facken ofta får kämpa hårt för att få tillgång till skyddsutrustning och för att boendena ska införa smittspridningsrutiner. Den bilden delas också av Marie Huupponen.

– Det är något som Kommunal har jobbat mycket med under våren. De arbetsplatser som har en facklig närvaro har också en struktur för att driva sin sak; det finns skydds- och arbetsplatsombud.

I de flesta länder så återfinns 30-50 procent av alla coronarelaterade dödsfall inom äldreomsorgen, vilket gör att siffrorna skulle kunna vara relevanta även för andra länder, exempelvis Sverige.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV