Radar

Medborgarna i Lundby får chans att påverka sin stadsdel

Både barn och vuxna får komma med förslag på aktiviteter i Lundby, Göteborg.

I höst startar medborgarbudgeten Din idé för att skapa engagemang och främja demokrati i stadsdelen Lundby i Göteborg. Både barn och vuxna får komma med förslag på aktiviteter i området, kampanja för sin idé och sedan rösta på de förslag som skickats in.

Medborgarbudget är en metod som används på flera håll i världen som ett sätt att få medborgare att engagera sig i sin närmiljö. Det går ut på att medborgarna i en stadsdel får komma med förslag till förändring och därefter rösta fram ett förslag som genomförs.

Det är första gången i Sverige en sådan här samverkan kring medborgarbudget sker mellan kommun och fastighetsägare. Syftet är att skapa engagemang och gemenskap i området kring Bjurslättsskolan.

En del i ett mer jämlikt Göteborg

– Att arbeta tillsammans på det här sättet för att stärka demokrati och öka delaktighet och tillit är en del i arbetet för ett mer jämlikt Göteborg. Jag ser fram emot att ta del av alla förslag som kommer in och de aktiviteter som kommer röstas fram av barn och vuxna i medborgarbudgeten Din idé, säger Åke Björk, ordförande i Lundby Stadsdelsnämnd, Göteborgs Stad i ett pressmeddelande.

Det finns 150 000 kronor avsatta för de aktiviteter som barn och vuxna beslutar om tillsammans. De vinnande förslagen kommer att bli verklighet under 2021.

– En medborgarbudget är ett utmärkt, och beprövat, exempel på när människor får delta i demokratiska beslut som rör dem. Vi är verkligen glada att få vara med och möjliggöra det här i Lundby, där många av våra hyresgäster bor, säger Sari Isberg, Relationsförvaltare på Stena Fastigheter.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV