Radar

Sametinget vill ha miljonsatsning på språk

Sametinget efterlyser större satsningar på de samiska språken.

Sametinget vill stärka och utveckla de samiska språken, rapporterar Sameradion. Som ett led i det har tinget nu lämnat över ett förslag till regeringen.

– Vi vill se att Sameskolstyrelsen får möjligheten och resurserna att utveckla och erbjuda ett stöd till samhället i övrigt, så att hela Sverige kan utveckla sitt samiska utbildningsutbud, säger Lars-Miguel Utsi från partiet Guovssonásti till radion.

I förslaget ingår en särskild samisk språklag, omfattande utbildningsinsatser och ökade ekonomiska resurser.

Totalt handlar det om närmare 100 konkreta åtgärder för att stärka språken och skapa en fungerande utbildningskedja från förskola till vuxen ålder. För det beräknas drygt 130 miljoner i ökat anslag per år att krävas, pengar som framför allt ska gå till Sametinget.

Det finns elva samiska språk i det samiska bosättningsområdet. Samtliga anses i internationella sammanhang vara hotade, allvarligt hotade eller nästan utdöda.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV