Radar

Hopp om räddning för utdöende askar

Ett litet hopp tänds för askträden.

Askskottsjukan skördar allt fler offer och det finns en stor oro för att trädsorten helt ska dö ut. Men nu finns ett litet hopp, rapporterar Sveriges Radio P4 Skaraborg.

Ett inventeringsprojekt har genomförts av forskningsinstitutet Skogforsk och Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med allmänheten. Då har askträd hittats som tycks resistenta mot den svåra askskottssjukan. Nu försöker forskarna klona de friska träden.

– Vi plockar grenar och små kvistar från toppen och ympar till rötter på en annan planta. Så ska vi plantera på försök, berättar Mateusz Liziniewicz vid forskningsinstitutet Skogforsk till Sveriges Radio.

Askarna är väldigt betydelsefulla för den biologiska mångfalden, förklarar han.

– Det är ett av de viktigaste trädslagen som finns i Sverige. Det finns insekter och svampar som måste ha asksubstrat för att överleva, säger Mateusz Liziniewicz.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV