Radar

Dalarna ska bli tryggare genom platssamverkan

En trevlig utemiljö är exempel på en sak som kan vara viktig för att skapa trygghet i ett område.

Länsstyrelsen i Dalarna vill öka tryggheten i regionen. Men det ska inte ske genom fler ordningsvakter eller kameraövervakning utan genom ökat samarbete mellan kommun, fastighetsägare, näringsidkare och civilsamhället.

Sedan den 1 april i år pågår projektet Trygga platser, som är ett samarbete mellan Stiftelsen Tryggare Sverige, Svenska Stadskärnor och Länsstyrelserna i Dalarna och Västmanland. Nu har det statliga verket för innovationssystem, Vinnova, beviljat 1,8 miljoner kronor till Länsstyrelsen i Dalarna som ska satsas i projektet. 

– Projektets syfte är att höja kunskapen och bidra till ökad säkerhet och trygghet i kommunerna. Vi testar nu den här samverkansmodellen på fyra platser men förhoppningen är att projektet i förlängningen bidrar till att kommuner runt om i landet får ytterligare verktyg att använda i sitt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, säger Tor Lundberg, 

Exempel på platssamverkan kan vara att skapa en trevligare och tryggare utemiljö med till exempel bättre belysning, fler evenemang och bättre renhållning.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV