Radar

FN: Covid berövar flyktingbarn deras skolgång

UNHCR-chefen Filippo Grandi.

Hälften av världens flyktingbarn går inte i skolan. Pandemin riskerar att förvärra läget ytterligare, varnar FN:s flyktingorgan UNHCR, som uppmanar ledare till handling.

Om inte världssamfundet omedelbart vidtar kraftfulla åtgärder kan miljontals barn och unga på flykt berövas sin skolgång till följd av coronapandemin. Det är budskapet i en färsk rapport från FN:s flyktingorgan UNHCR, som kartlägger flyktingbarns tillgång till utbildning.

”Redan förut gick hälften av världens flyktingbarn inte i skolan. Efter allt de har fått utstå kan vi inte beröva dem deras framtid genom att neka dem en utbildning”, säger FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi i ett uttalande.

UNHCR skriver att alla barn har kommit i kläm under pandemin, men konstaterar att flyktingar är särskilt utsatta. Skälen är många: Stängda skolor, brist på tekniska hjälpmedel eller det faktum att många flyktingbarn måste arbeta för att hjälpa till att försörja sina familjer.

Värst är läget för flickor. Som en följd av covid-19 kommer hälften av flyktingflickorna i mellanstadiet inte att återvända till klassrummen när höstterminen börjar, enligt en uppskattning.

”Utbildning är inte bara en mänsklig rättighet – att låta flyktingflickor utbilda sig innebär både skydd och tydliga ekonomiska fördelar för dem själva, deras familjer, och hela samhällen”, konstaterar Grandi.