Radar

Flera landsbygdsskolor på Gotland kan läggas ned

Åtta grundskolor och två förskolor på Gotland kan komma att läggas ned.

På onsdagen presenterades ett förslag som innebär att åtta grundskolor och två förskolor på Gotland kan komma att läggas ned. 

Förslaget är ett resultat av en översyn av förskolan och grundskolan som påbörjades under hösten 2019 på uppdrag av regionfullmäktige.

– Knäckfrågan för oss har varit hur vi ska kunna få behöriga lärare till varje klassrum, förskola och fritidshem framöver. Alla våra barn och elever, oberoende av var de bor och deras sociala och ekonomiska förhållanden, ska ha lika tillgång till utbildning av god och likvärdig kvalitet, säger Torsten Flemming, utbildningsdirektör vid Region Gotland, i ett pressmeddelande.

Om förslaget skulle bli verklighet räknar man med kostnadsminskningar på runt 15 miljoner kronor per år. Samtidigt krävs investeringar på cirka 25 miljoner kronor för att genomföra lokala anpassningar.

Stor lärarbrist

Enligt Torsten Flemming är lärarbristen på Gotland stor och kommer att öka ytterligare. Regionen behöver rekrytera cirka 700 lärare inom förskolan och grundskolan på Gotland fram till år 2033. 

Förslaget ska diskuteras i barn- och utbildningsnämnden i slutet av oktober, följt av regionstyrelsen i slutet av november. Regionfullmäktiges beslut kommer i mitten av december, enligt Radio Gotland. 

Grundskolorna som skulle läggas ned om förslaget går igenom ligger i Stenkyrka, Endre, Vänge, Kräklingbo, Eskelhem, Sanda, Stånga och Öja. Högstadiet ligger i Fårösund och förskolorna i Visby.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV