Radar

Barn som växer upp i grönområden har högre IQ

Barn som växer upp med tillgång till grönområden har högre IQ, visar en ny studie.

Att växa upp i en grön stadsmiljö ökar barns intelligens och sänker nivåerna av beteendestörningar, visar en ny studie.

I studien analyserades mer än 600 barn i åldrarna 10-15. Den visade att om antalet grönytor där barnen bodde ökade med tre procent, ökade barnens IQ med i genomsnitt 2.6 poäng. Effekten var tydlig i rikare såväl som fattigare stadsdelar, rapporterar tidningen The Guardian.

– Det finns fler och fler bevis för att grönområden hänger ihop med våra kognitiva funktioner, såsom minne och uppmärksamhet, säger Tim Nawrot, professor i miljöepidemiologi vid Hasselt University i Belgien, till The Guardian.

Studien, som publiceras i tidskriften Plos Medicine, använde satellitbilder för att mäta antalet grönområden i stadsdelar, inklusive parker, trädgårdar, träd och annan växtlighet.

Stadsplanerare bör prioritera grönområden

Den genomsnittliga IQ-poängen hos barnen var 105 men forskarna fann att fyra procent av barnen i områden med färre gröna ytor fick under 80 poäng, medan inga av barnen i områden med fler gröna ytor fick under 80 poäng.

Enligt the Guardian finns redan betydande forskning som visar att gröna ytor är positivt för olika aspekter av barns kognitiva utveckling. Det som är nytt med den här forskningen är att den undersöker IQ. Varför barn som lever med tillgång till större grönområden hade högre IQ är oklart, men orsaken tros kunna kopplas till lägre stressnivåer, mer lek och social kontakt eller en tystare miljö.

– Genom att mäta IQ tillför den här studien ett tyngre, mer väletablerat kliniskt mått. Jag tycker att stadsbyggare eller stadsplanerare bör prioritera grönområden eftersom det verkligen är viktigt att skapa en optimal miljö för barn att utveckla sin fulla potential, säger Tim Nawrot.