Radar

Mammor täcker upp i familjer med alkoholproblem

 Barn som växer upp med föräldrar med problematisk alkoholkonsumtion har en ökad risk för känslomässiga, beteendemässiga och psykosociala problem, enligt en ny studie.

Mammor som har barn med män som har alkoholproblem, utsätts för stora påfrestningar och behöver stöd utifrån för att hantera sin och sina barns situation, visar en ny studie. 

I Sverige har ungefär 13 procent av papporna och tre procent av mammorna en problematisk alkoholkonsumtion, enligt en ny studie publicerad i European Journal of Social Work.

Forskarna i studien undersökte hur mammor som har barn med män med problematisk alkoholkonsumtion, uppfattar sin egen och sina barns situation.

– Mammorna i vår studie uttrycker att de känner sig väldigt ensamma och att de även själva mår dåligt. De är konstant oroliga för sina barn och hur barnen har det, säger Veronica Ekström forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i ett pressmeddelande.

Saknar stöd

På grund av pappornas problematiska alkoholkonsumtion blir mammorna inte bara ansvariga för pappa-barn relationen, utan också för barnens praktiska omsorg och skydd, enligt studien.

De flesta mammorna i studien saknar stöd, dels för att socialarbetare inte uppmärksammar deras behov, dels för att deras förmåga att täcka upp för pappornas brister gör att de blir utan. I vissa fall är stödet kopplat till det gemensamma föräldraskapet, och blir därför helt beroende av pappornas medverkan.

– Att i högre grad uppmärksamma dessa mammor inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan göra stor skillnad, säger Veronica Ekström.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV