Radar

Biodlare: Avveckla gifter i jord- och skogsbruket

Gifterna inom jordbruket skapar bidöd, enligt  Sveriges Biodlares Riksförbund.

Det konventionella industrijordbruket är idag det största hotet mot den biologiska mångfalden. Det menar Sveriges Biodlares Riksförbund, som nu kräver radikala förändringar i EU:s jordbrukspolitik.

Just nu pågår förhandlingarna om jordbrukspolitiken inom EU. Många företag lobbar för ett fortsatt industrijordbruk med konstgödsel och ökad användning av gifter, som leder till minskad biologisk mångfald.

– Vi biodlare är oroliga över den långsamma avvecklingen av gifter inom jordbruket. EU:s jordbrukspolitik måste ändras radikalt för att stoppa en miljökatastrof och för att bromsa pågående klimatförändringar. Gifterna inom jordbruket skapar bidöd, säger Monica Selling, ordförande för Sveriges Biodlares Riksförbund i ett pressmeddelande.

Enligt henne påskyndar den jordbrukspolitik vi har i EU och Sverige klimatförändringarna. Hon menar att det inte är försvarbart att ge stora ekonomiska EU-stöd till ett jordbruk som ger skador på naturen och miljön som inte går att återkalla.

– Vi biodlare kräver ett uppvaknande hos alla berörda beslutsfattare i Sverige och i EU-organisationen. Vi värnar livsrummet för våra tambin och för alla livsviktiga pollinatörer! säger hon.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV