Radar

Mer farligt avfall i Göteborg under våren

Under våren har användningen av farligt avfall i Göteborg ökat.

Coronapandemin har gjort att renoveringar och återbruk skjutit i höjden. Det har lett till en ökning av farliga rester som målarfärg, lösningsmedel, kemikalier och annat som är skadligt för miljön. Snart kan alla göteborgare lämna sina farliga avfall till Farligt avfall-bilarna, som inleder sina höstturer den 31 augusti.

Under våren ökade avfall som till exempel behandlat trä med 16 procent och impregnerat trä med 33 procent i Göteborg. Färg, lösningsmedel och andra kemikalier ökade med 20 procent från mars till juli.

Kommunen tolkar ökningen som ett tecken på att många ägande sig åt renovering och altanbyggen under permittering och karantän under coronapandemin.

– Dessa vätskor är farligt avfall och ska samlas in separat för att tas om hand på ett miljöriktigt sätt. De får absolut inte spolas ner i avloppet, säger Åsa Tärnström på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad i ett pressmeddelande.

Får inte hällas ut i avloppet

Om skadliga ämnen hälls ut i avloppet kan de dels döda kvävebakterierna som renar avloppsvattnet så att reningen försämras, med övergödning som följd. Dels kan ämnena komma ut i havet och skada djurlivet där.

Farligt avfall-bilarna tar emot mindre mängder farligt avfall som besökarna kan bära till lastbilen. Förutom skadliga vätskor som färg, lösningsmedel, olja, tändvätska och andra kemikalier räknas även lampor, batterier, sprayburkar, brandvarnare och elektronik till farligt avfall.

Vitvaror, TV-apparater, impregnerat trä och annat måste tas till en återvinningscentral.

Farligt avfall-bilen startade 2006 för att göra det enklare för invånare som inte kan köra till återvinningscentralen. Den gör 235 stopp runtom i Göteborg.

Radar

Miljöpartiets nya språkrör: Utred basinkomst nu

Om AI tar jobben kan det behöva införas en basinkomst.

Articifiell intelligens (AI) kan göra att många människor förlorar jobben. Och om det sker kan basinkomst behöva införas. Det säger Miljöpartiets nyvalda språkrör Daniel Helldén i Ekots lördagsintervju.

Om nu en stor del av befolkningen kanske blir arbetslös från de arbeten de har i dag så måste vi göra någon form av förändring av socialförsäkringssystemen, säger Helldén till radion.

Daniel Helldén har, tillsammans med två andra miljöpartister, lämnat motionsförslag till riksdagen om att låta utreda om basinkomst behövs. MP har även tidigare kommit med förslag om basinkomst, en garanterad inkomst för alla utan villkor.

Den här gången motiveras dock förslaget av AI-utvecklingen och enligt Daniel Helldén är det bråttom. Han säger att det klassiska sättet att arbeta kommer att förändras inom en ganska snar framtid.

Vi måste ta krafttag i det här. Det måste göras nu, säger Daniel Helldén.

Radar

Norsk enighet om havsmineraler: ”Pinsamt”

Norge har sedan länge stor olje- och gasverksamhet i havet.

Bred politisk enighet har nåtts om att öppna upp Norges havsbottnar för mineralexploatering. Landet skulle därmed bli ett av de första i världen med sådan verksamhet, och miljöorganisationer dömer ut beslutet som ”pinsamt”.

Efter snåriga förhandlingar meddelade regerande Arbeiderpartiet och Senterpartiet samt Høyre och Fremskrittspartiet på tisdagen att de enats om mineralletning på havsbottnarna.

Olja och gas räknas inte som mineraler i detta sammanhang, så Norge ger sig i och med detta ut på oprövad mark.

– Vi startar en ny näring på norsk sockel, då är det viktigt med en bred majoritet, sade Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressträff.

Men miljögrupper är bittert kritiska.

– Norge öppnar för oåterkalleliga ingrepp i områden där naturen är helt okänd, säger Frode Pleym från Greenpeace enligt nyhetsbyrån NTB.

– Det enda stortinget är rädda för är att Kina ska utkonkurrera Norge – inte konsekvenserna för livet i haven.

Världsnaturfonden WWF reagerar likadant.

– Internationellt försöker vi framstå som en fyrbåk för natur och klimat, på hemmaplan kör vi över fackkunskapen och offrar naturen för kortsiktig profit, säger generalsekreterare Karoline Andaur.

– I dag är det pinsamt att vara norsk.

Kritiska experter finner dock viss tröst i att miljökonsekvenserna av gruvdrift under vattnet först ska utredas, och att det finns frågetecken hur lönsam verksamheten kan bli. Därmed anses det tveksamt hur stora de tänkta satsningarna egentligen kommer att bli.