Radar

Mer farligt avfall i Göteborg under våren

Under våren har användningen av farligt avfall i Göteborg ökat.

Coronapandemin har gjort att renoveringar och återbruk skjutit i höjden. Det har lett till en ökning av farliga rester som målarfärg, lösningsmedel, kemikalier och annat som är skadligt för miljön. Snart kan alla göteborgare lämna sina farliga avfall till Farligt avfall-bilarna, som inleder sina höstturer den 31 augusti.

Under våren ökade avfall som till exempel behandlat trä med 16 procent och impregnerat trä med 33 procent i Göteborg. Färg, lösningsmedel och andra kemikalier ökade med 20 procent från mars till juli.

Kommunen tolkar ökningen som ett tecken på att många ägande sig åt renovering och altanbyggen under permittering och karantän under coronapandemin.

– Dessa vätskor är farligt avfall och ska samlas in separat för att tas om hand på ett miljöriktigt sätt. De får absolut inte spolas ner i avloppet, säger Åsa Tärnström på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad i ett pressmeddelande.

Får inte hällas ut i avloppet

Om skadliga ämnen hälls ut i avloppet kan de dels döda kvävebakterierna som renar avloppsvattnet så att reningen försämras, med övergödning som följd. Dels kan ämnena komma ut i havet och skada djurlivet där.

Farligt avfall-bilarna tar emot mindre mängder farligt avfall som besökarna kan bära till lastbilen. Förutom skadliga vätskor som färg, lösningsmedel, olja, tändvätska och andra kemikalier räknas även lampor, batterier, sprayburkar, brandvarnare och elektronik till farligt avfall.

Vitvaror, TV-apparater, impregnerat trä och annat måste tas till en återvinningscentral.

Farligt avfall-bilen startade 2006 för att göra det enklare för invånare som inte kan köra till återvinningscentralen. Den gör 235 stopp runtom i Göteborg.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV