Radar

Lövin lovordas av forskare och miljörörelsen

Isabella Lövin undertecknar förslaget till Sveriges nya klimatlag 2017.

Isabella Lövin får gott betyg av både forskare och miljörörelsen för sin tid i den svenska politiken. ”Men hon har inte fått det erkännande som hon förtjänar”, säger Världsnaturfondens svenske generalsekreterare Håkan Wirtén.

En kunnig, påläst, modig och engagerad politiker som har bidragit till att sätta fokus på miljö- och klimatfrågor både i Sverige och internationellt. Så beskriver företrädare för forskarvärlden och miljörörelsen den avgående miljöpartisten Isabella Lövin.

– Hon har spelat en viktig roll för att skapa nya typer av samtal och möjligheter i politiken kring de här frågorna. Politikens roll ska ju vara att utöva ledarskap, och hon har verkligen visat att miljöfrågorna och havsfrågorna är centrala och att även ett litet land kan agera framgångsrikt på den internationella arenan, säger Henrik Österblom, forskningschef på Stockholm Resilience Centre.

Global roll

Som ett exempel pekar han på hur Sverige tillsammans med Fiji tog initiativ till den FN-konferens om världshaven som ägde rum 2017.

– Där visade hon att Sverige har möjlighet att vara en global ledare och bidra till att skapa medvetenhet och ökad kunskap om viktiga miljöfrågor, säger Henrik Österblom.

Tina Elfwing, föreståndare för Östersjöcentrum vid Stockholms universitet, instämmer.

”Vi förlorar nu en stark röst för havsmiljöfrågorna, och då särskilt fiskerifrågorna, i regeringen. Hennes bok Tyst hav är något av en milstolpe, både i Sverige och i Europa. Den öppnade allmänhetens ögon – och även politikernas – för hur hårt och ansvarslöst vi exploaterar havens fiskresurser”, skriver hon i en kommentar till TT.

Starkt klimatarbete

Ola Hansén, klimatrådgivare på Världsnaturfonden, pekar dessutom på den roll som Isabella Lövin har spelat för det klimatpolitiska arbetet, både i Sverige och inom EU:

– Hon var drivande för att få Sveriges klimatpolitiska ramverk på plats och var med om att ta fram landets första klimatpolitiska handlingsplan.

– Sedan vill jag verkligen lyfta EU-perspektivet, för det kanske inte har fått lika mycket uppmärksamhet. Sverige var starkt bidragande till beslutet att EU ska bli klimatneutralt senast 2050, och nu driver Sverige tillsammans med Frankrike hårt frågan att EU ska uppdatera sina klimatmål, tillägger Ola Hansén.

Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl tycker att det är en förlust för svensk, europeisk och global miljöpolitik att Isabella Lövin ska lämna politiken.

– Jag hoppas verkligen att hon fortsätter att vara engagerad i miljöfrågorna även i fortsättningen, säger Johanna Sandahl.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV