Radar

Illegal handel med plast ökar

Illegala plasttransporter från Europa och Nordamerika till bland annat Asien är ett ökande problem, varnar Interpol i ny rapport.

Plast smugglas illegalt till länder som inte har kapacitet att ta hand om det, larmar Interpol och Världsnaturfonden (WWF).

– Nu står vi inför ett fruktansvärt föroreningsproblem. Plast finns i maten vi äter, i vattnet vi dricker och i luften vi andas, säger Metta Wiese, havs- och plastexpert.

Allt mer plastavfall transporteras olagligt mellan länder, visar en ny rapport från FN-organet Interpol.

Enligt Interpols kartläggning sker illegala transporter av plastavfall från både Europa och Nordamerika, mottagarländerna ligger främst i Asien men även i Afrika och Sydamerika.

– Det handlar om enorma avfallsströmmar, säger Metta Wiese, havs- och plastexpert på WWF.

Problemet har accelererat efter att Kina 2018 meddelade att de inte längre ville ta emot plastavfall. Innan dess hade landet under nästan två decennier tagit emot 45–50 procent av det globala plastavfallet.

Plötsligt skulle avfallsströmmen hitta nya vägar.

– Då gick det till andra asiatiska länder, men många av de länderna har inte en hållbar avfallshantering, de har inte alls kapacitet och resurser att ta emot de här enorma mängderna avfall, säger Metta Wiese.

"Regnar mikroplast"

Enligt Interpols rapport används 40 procent av transportvägarna från Europa till Asien och en tredjedel från Nordamerika till Asien för olagliga transporter av avfall, det mesta plast. Kriminella ligor använder lagliga transporter för att dölja brottslig aktivitet.

– Det Interpool sett när de öppnar containrar är först den avfallsmängd som är laglig, som framgår av dokumenten. Bakom det finns olagligt avfall, säger Metta Wiese.

En av de åtgärder som Världsnaturfonden vill se är stöd till avfallshantering i låginkomstländer.

– Många länder upplever att plasten dumpas i containers i deras hamnar, men sedan kan de inte hantera den, säger Metta Wiese.

Resultatet blir i många fall olagliga avfallsbränder och soptippar där föroreningar samlas och riskerar att läcka ut i den omgivande miljön.

– Nu står vi inför ett fruktansvärt föroreningsproblem. Plast finns på land och i haven – där marina djur trasslar in sig i det. Det regnar mikroplast i Arktis. Plast finns i maten vi äter, i vattnet vi dricker och i luften vi andas, säger Metta Wiese.

Skräp för hundratals miljoner

Världsnaturfonden vill att världens länder ska gå samman om ett globalt plastavtal.

– Till 2030 måste vi stoppa allt utsläpp av plast i naturen och ha 100-procentig återvinning och återanvändning av plastavfallet, investering i forskning och kapacitetsuppbyggnad, förbättrad övervakning, kontroll och efterlevnad, säger Metta Wiese.

Interpool har kommit med flera rekommendationer till förstärkt internationellt, statligt brottsbekämpningsarbete rörande de illegala plasttransporterna.

– Transporten går inte från punkt A till B, då hade det varit lätt att ta reda på var det kom ifrån. Det är så många som är inblandade, som tjänar pengar, säger Metta Wiese.

Under en månad, i juni 2017, genomförde Interpol en global aktion mot den illegala handeln. De uppskattar att de hittade olagligt avfall till ett värde av 33 miljoner dollar, motsvarande drygt 288 miljoner kronor, vilket kan ge en fingervisning om värdet på de illegala plasttransporterna.

Radar

Kultur på recept ger bättre psykisk hälsa

Några av deltagarna i Kultur på recept fick testa att dreja.

Människor med depression eller långvarig smärta mår bättre efter att ha deltagit i kulturaktiviteter tillsammans med andra människor. Det visar en ny studie från Jönköpings universitet.

Visste du att sjukskrivna kan få kulturaktiviteter på remiss från vården? Så kallad kulturunderstödd rehabilitering eller Kultur på recept kan användas för att behandla personer med psykisk ohälsa som stressproblematik, ångest, depression eller vid långvarig smärta.

I en studie där 400 personer deltog erbjöds hälften Kultur på recept och hälften fungerade som kontrollgrupp. Deltagarna i kulturgruppen fick träffas under tio veckor vid två tillfällen i veckan i grupper om 6–9 personer, för att göra någon form av kulturaktivitet tillsammans. Det rörde sig till exempel om att sjunga, spela teater eller testa olika hantverk som måleri. 

– Kulturaktiviteterna bidrar till att deltagarna utmanar sig själva, att bara ses för en ”fika” räcker inte för att få till stånd en förändring. Träffarna är lustfyllda och det sociala sammanhanget behövs för att våga gå utanför sin trygghetszon, vilket i sin tur bidrar till deras utveckling, säger Paula Bergman, doktorand på Hälsohögskolan vid Jönköpings universitet.

En av deltagarna berättar om att testa att dreja, i en intervju på Jönköpings universitets hemsida.

– Jag tänkte bara ”hur ska det här gå, det här kommer inte jag och klara”, men sen när jag väl var där första gången vill jag bara tillbaka. Jag vill göra det igen, det var skitkul. […] Man känner att man klarar av någonting, det är ju jättebra för självkänslan liksom.

Störst effekt hos deprimerade

Efter sex och tolv månaders behandling hade den psykiska ohälsan minskat hos deltagarna i kulturaktiviteter jämfört med kontrollgruppen. Stört effekt syntes hos personer med depression.

– Studien visar att det ger resultat, det betyder mycket för de här personerna att få vara med i ett sammanhang. Det är därför viktigt att fler får möjlighet att delta i kultur på recept som ett alternativ eller komplement till sin konventionella sjukvård, säger Paula Bergman.

Aktiviteterna kräver inte prestation, och är frivilliga. Behandlingen fungerar även arbetsförberedande i bemärkelsen att deltagarna behöver passa tider, träffa nya människor och besöka nya platser.

Sex regioner ingick i studien: Region Jönköpings Län, Region Östergötland, Region Kalmar Län, Region Uppsala, Region Blekinge samt delar av Västra Götalandsregion.

Motivation och självkänsla stärks

Parallellt testar och utvärderar Region Skåne metoden i ett forskningsprojekt som pågår fram till sommaren 2024. Några exempel på kulturaktiviteter som erbjuds patienterna är stadsvandringar, gemensam högläsning och konserter på Malmö Opera.

Resultaten är hittills goda, menar Anita Jensen, kultur -och hälsostrateg vid Kompetenscentrum primärvård som leder forskningsprojektet inom Region Skåne.

– Vi kan genom vår forskning se att motivation och välbefinnande samt den positiva självkänslan stärks hos deltagarna liksom sociala relationer och samhörighet till samhället, säger hon i en intervju på den nationella kunskapsplattformen Mötesplats social innovation.

Kultur på recept är ett bra komplement till medicinsk behandling av psykisk ohälsa, menar Sofia Carlin, leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi, som också deltar i Region Skånes projekt.

– En fara är att vården behandlar onödigt många medicinskt och därmed gör normala känslor och reaktioner sjukliga i onödan. Vården behöver fler verktyg och här är Kultur på recept ett bra komplement, säger hon och fortsätter.

– Det man bland annat behöver göra för patienter med psykisk ohälsa, vilket Kultur på recept gör, är att hjälpa patienterna hitta nya beteenden och rutiner. Dessa rutiner och aktiviteter behöver vara kravlösa, sociala och meningsfulla, säger Sofia Carlin.

En fördel är att verktyget Kultur på recept tar patienterna ut från vårdcentralen, menar Yvonne Lindberg, Leg kurator och rehabkoordinator.

– För vissa patienter var vi annars de enda som såg dem. Vi ser att Kultur på recept-deltagarna fått nya kontakter och intressen. Att de har hittat tillbaka till lust och glädje. Deras behov av vårdkontakt har minskat. Det blev ett steg vidare där patienterna hamnar i ett nytt sammanhang och bryter sin sociala isolering, säger hon.

Radar

Vårt kollektiva självbedrägeri kring djur

Är det inte dags att vi slutar med vårt kollektiva självbedrägeri och istället är ärliga mot oss själva? Det går inte att undgå våld och lidande i djurindustrin, oavsett hur många kontroller som utförs, skriver Martin Smedjeback, ordförande i Save Movement Sverige.

Såg du på TV4-nyheterna måndagen den 4 december? I så fall kunde du se kycklingar som slungades omkring på rullband i en gigantisk maskin och klämdes till döds. Skadade och sjuka kycklingar lämnades i backar där de åt på varandra. Det var Djurrättsalliansen som hade filmat med dold kamera inne på en av Kronfågels kläckerianläggningar. Om du är som de flesta så mådde du illa av att se bilderna. Kanske du till och med bytte kanal för att du inte ville se det? Reaktionerna visar att vi bryr oss om djur och lidandet de utsätts för. 

Kronfågels VD Fredrik Strømmen säger om bilderna: ”Så det jag ser här är någonting som absolut inte följer våra rutiner.” Det är som det alltid brukar låta när djuren plågas i Sveriges djurfabriker. Det är enskilda undantag som ska åtgärdas snabbt — vill de få oss att tro. ”Jag och alla våra medarbetare har ju djurvälfärd som första prioritet och högsta mål” säger också Kronfågels VD. Är det någon som fortfarande tror på detta? Jag tror att många av oss konsumenter VILL så gärna tro det eftersom vi inte gärna ändrar våra vanor. Därför är vi extra lättlurade när det gäller påståenden som dessa. 

Men är det inte dags att vi slutar med vårt kollektiva självbedrägeri och istället är ärliga mot oss själva? Det går inte att undgå våld och lidande i djurindustrin, oavsett hur många kontroller som utförs. När vi betraktar kännande varelser som en produkt (dessutom billig) som ska framställas i snabb takt för högsta profit så leder det med säkerhet till stort lidande. Vi har alla en moralisk plikt att granska hur djuren behandlas i djurindustrin eftersom det är vi som stödjer den med våra inköp.

Sanningen är endast några googlingar borta. När du har sett hur djuren har det så fråga dig: stämmer detta överens med dina värderingar? Om inte så är det dags att öppna dörren för en ny kulinarisk värld – alla fantastiska smaker och former från växtriket! Mycket av det känner du redan igen, men du kan få en chans att testa nya växtbaserade produkter och recept som inte har en stark bismak av lidande och död.