Radar

Fler oroar sig för att bli bortgifta

Allt fler som hör av sig till Rädda barnens stödchatt känner oro för bortgifte.

Under 2020 ökade samtalen till Rädda Barnens stödchatt. Många samtal handlade om bortgifte eller våld i hemmet, något som enligt organisationen kan kopplas till att allt fler har tvingats vara hemma med sina förövare under våren och då mist fristäder som skolan eller fritidsaktiviteter.

Enligt organisationen finns nu en risk att de flickor som inte återvänder till skolorna efter sommarlovet blivit bortgifta mot sin vilja.

– Varje år tvingas flickor hoppa av skolan på grund av att de blivit bortgifta under sommarlovet. Vi får starka signaler om en ökad oro för både bortgifte och våld i hemmet, vilket ökar risken för att fler flickor drabbas av giftermål mot sin vilja. Det är en oerhört oroande utveckling, säger Evelina Aho Fältskog, projektledare på Rädda barnen i ett pressmeddelande.

Gifts bort online

Trots reserestriktioner kan giftermål äga rum, bland annat via Skype. När vigselceremonier genomförs på distans försvinner många praktiska och ekonomiska hinder, vilket också ses som en risk för att bortgifte ökar, enligt Rädda Barnen.

– Redan innan skolorna stängde ner under våren befarade vi att den här tiden skulle bli svår för många av de unga som lever under hedersrelaterat våld och förtryck. Det har det också varit och vi är oroliga för att förtrycket kommer hållas på samma höga nivå trots att gymnasieskolorna öppnar upp, säger Evelina Aho Fältskog.

Under våren dubblerade Rädda barnen antalet öppna timmar i stödchatten Kärleken är fri. Chatten har även utökat sin ordinarie bemanning under hösten för att fler unga ska kunna få stöd.