Radar

David Bennett: ”Det här är en ny tid”

David Bennett är ordförande för Omställningsnätverket.

Den 19-20 september är det dags för Omställningsnätverkets årskonferens. I år hålls den digitalt under temat ”Små handlingars storhetstid – potatis, mening & lokal omställning”. Samtidigt uppmuntras grupper runtom i landet att träffas lokalt. LFT har pratat med Omställningsnätverkets ordförande David Bennett.

Kan du säga något om årets tema?

– Det handlar om att krisen vi står inför är så stor och utmaningarna så många att vi lätt kan känna att det är oss övermäktigt och att vi inte kan göra något. Då vill vi med framgångarna vi sett i potatisuppropet till exempel, fira de små händelsernas storhet. Alla kan göra någonting och när vi kommer samman kan vi uppnå mycket mer än vad vi kan på egen hand. Det är en central tes i omställningsrörelsen.

Hur har det gångna året sett ut för Omställningsrörelsen?

– Vi har sett ett stort uppsving i intresset. Framförallt ser vi ett ökat intresse av lokalt odlad mat och rekoringar. Många har börjat ställa sig frågan var maten kommer ifrån. Det har satts hundratals ton potatis, konkreta handlingar som spelar stor roll. När krisen kommer och det blir för mycket för systemet blir det väldigt viktigt att ha lokal mat. Det ger också meningsfull sysselsättning för den som söker nytt arbete under och efter Corona: att producera, förädla eller distribuera mat. Vi räknar med att tio procent av Sveriges befolkning måste bli matproducenter i framtiden.

Vilken betydelse har Coronapandemin haft för det ökade intresset?

– Innan Corona trodde många att vi bara kunde fortsätta som förut och såg ingen kris. Sedan kom Corona och på en gång stängde vi ned ekonomin. Jag tror inte att någon politiker på riktigt tror att vi ska kunna gå tillbaka till det som var innan. Det här är en ny tid. Vi vet inte hur morgondagen kommer att se ut. Det kommer att vara ett tema för samtal under konferensen – hur vi kan möta framtiden och osäkerheten med mänsklig värdighet.

– Vi har verktygen och den sociala teknologin för att hjälpa människor att möta sig själva, andra och världen och skapa regenerativa, lokala samhällen.

Hur påverkar det att årets konferens sker digitalt? 

– Sedan Omställningsnätverket bildades 2013 har det blivit fler och fler deltagare för varje år. Förra året sålde biljetterna till årskonferensen i Umeå slut på en gång. I år har det gått lite långsammare men så är det med online evenemang, folk anmäler sig i sista minuten. Det kommer också att anordnas regionala träffar runtom i landet. Det är dock ingenting styrelsen leder, utan vi uppmuntrar regionala grupper att kliva fram och ta egna initiativ.

I vilken utsträckning kan deltagarna medverka digitalt?

– Det blir svårare men vi har stor vana av det. Omställningens signum är att ha interaktivitet med reflektionsövningar och snack i små grupper. Många tycker interaktivitet är läskigt, det har vi märkt i tidigare webinarium då många lämnade när vi gick in i smågrupper. Men de som var kvar tyckte att det var den bästa biten. I andra människor ser vi oss själva och får ny inspiration och kraft att agera.

Talare på Omställningskonferensen är bland annat Jonna Bornemark, Per Johansson, Nora Bateson och David Bennett. För mer information och anmälan, gå in på Omställningsnätverkets hemsida: omstallning.net.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV