Radar

Insekter gynnas av mångfald och variation i landskapet

Många insekter och spindlar trivs dåligt i odlingslandskap som domineras av en gröda.

Genom att odla fler grödor gynnar vi nyttoinsekter, som till exempel bin. Men den positiva effekten uppnåddes bara om det också fanns till exempel skog och hagmark i landskapet. Det visar en ny studie från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Att variation i odlingslandskapet gynnar biologisk mångfald är känt sedan tidigare. I landskap med ett större utbud av grödor kan antalet nyttiga insektsarter vara upp till tio procent större än i landskap med färre grödor, enligt SLU.

I en ny studie visar forskare att den positiva effekten av att odla varierat bara syntes om det fanns en viss andel mark som inte odlades, till exempel skog och hagmarker.

Forskarna inventerade insekter och spindlar på 154 fält i Skåne, kombinerat med uppgifter om det omgivande landskapet som var till exempel skog, gräsmarker eller hagmark.

”Studien visar att det är viktigt att bevara variationen i jordbrukslandskapet. Om vi gör det kan vi gynna insekterna ytterligare genom att odla fler olika grödor. Ett plus är att denna insats för biologisk mångfald inte ger mindre areal odlingsmark”, skriver SLU i ett pressmeddelande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV