Radar

Dalarna deltar i forskning om migration 

Högskolan Dalarna deltar i ett europeiskt forskningsprojekt som ska undersöka hur migration påverkar lokalsamhället.

Region Dalarna deltar just nu i ett europeiskt forskningsprojekt för att se hur migration påverkar lokal utveckling och sammanhållning i glesbygdsområden.

Fallstudierna genomförs av forskare från Uppsala Universitet och Högskolan Dalarna och är en del av ett projekt där ett 30-tal organisationer från 10 olika europeiska länder deltar.

Syftet med projektet är att undersöka hur migration påverkar den lokala utvecklingen och sammanhållningen i bergs- och glesbygdsområden, samt vilka socioekonomiska effekter den har på dessa områden. 

– Dalarnas arbetsmarknad har stora behov av kompetensförsörjning samtidigt som länets befolkning blir äldre. Vi utgår från att den nyanlända gruppen är en viktig resurs för att klara av de behov som finns, givet att rätt förutsättningar skapas för en inkludering på arbetsmarknaden och i samhället i stort, säger Pablo Vilches, strateg i integration och mångfald i Region Dalarna i ett pressmeddelande.

Exakt vilka kommuner som kommer undersökas är inte bestämt ännu. Projektet startade i februari 2020, pågår under tre år och finansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV