Radar

Bönder protesterar mot minskad jordbruksbudget

Målet med den nationella livsmedelsstrategin är att öka vår inhemska livsmedelsproduktion.

I den svenska livsmedelsstrategin som fick parlamentariskt stöd 2017 beslutades att vår produktion av mat ska fördubblas för att öka självförsörjningsgraden. Nu protesterar svenska bönder mot att jordbruksbudgeten kan komma att minskas. 

I somras enades EU:s politiker om att minska jordbruksbudgeten med cirka 15 procent jämfört med dagens nivå, vilket innebär 500 miljoner kronor mindre till Sveriges jordbruk- och landsbygdspolitik per år.

Det skulle enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) öka importen av jordbruksprodukter och innebära sämre konkurrenskraft gentemot andra EU-länder. Det kan leda till att gårdar tvingas lägga ned vilket riskerar en sämre beredskap vid kriser, minskad biologisk mångfald och att landsbygden växer igen, menar LRF. Dessutom skulle många jobb försvinna.

Deras förhoppning har varit att Sverige skulle kompensera för de förlorade EU-medlen med en motsvarande ökning av den nationella medfinansieringen, men så ser det inte ut att bli, enligt LRF.

”Nu blåser vi till strid för både den svenska bonden och den svenska maten. Vi kan inte acceptera att 500 miljoner lyfts ur jordbruk- och landsbygdsbudgeten, vilket vi meddelat statsminister Stefan Löfven (S) och landsbygdsminister Jennie Nilsson (S)”, skriver Johan Lagerholm, LRFs regionordförande i Södermanland, i ett pressmeddelande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV