Radar

Lättade publikregler förbereds

Amanda Lind (MP), kultur och demokratiminister, och Mikael Damberg (S), inrikesminister, under fredagens pressträff.

Förbudet mot folksamlingar kommer att ligga kvar. Men regeringen utreder undantag från 50-regeln för arrangemang med sittande publik, enligt inrikesminister Mikael Damberg (S). Samtidigt föreslås kultur och idrott totalt få 2,5 miljarder kronor i ett nytt stödpaket.

Beskeden gavs vid en pressträff med inrikesminister Mikael Damberg och Amanda Lind (MP), kultur- och demokratiminister.

– Nödvändiga restriktioner behöver ligga kvar, och de har varit bra för att hindra smittspridning, men Sverige är i ett något bättre läge än i våras, säger Mikael Damberg.

Titta på lättnader

Han konstaterar också att arrangörer drabbats hårt av restriktionerna:

– Vissa verksamheter har drabbats svårt av förbudet mot folksamlingar på 50 personer, och verktyget uppfattas som trubbigt, säger Damberg.

Regeringen kommer därför att remittera förslag om lättnader på två områden:

Det ena handlar om serveringsställen som kaféer och restauranger, som ska undantas från ordningslagen. Det andra handlar om att göra undantag för vissa arrangemang för sittande publik.

Förslagen skickas nu på remiss och ambitionen är att de ska träda i kraft 1 oktober.

2,5 miljarder kronor

– Folkhälsomyndigheten ska få i uppdrag att uppdatera riktlinjerna så att arrangemang kan genomföras på ett smittsäkert sätt, säger Amanda Lind.

Mikael Damberg poängterar att lättnaderna som föreslås handlar om arrangemang med sittande publik, där det är möjligt att hålla avstånd till varandra. Damberg kallar det frihet under ansvar, och han anser att sektorerna är beredda att ta detta ansvar.

– Den här lättnaden måste ske under smittsäkra former, säger kulturminister Amanda Lind.

Men lättnaderna löser inte alla problem i kultursektorn och det kommer ta tid för branschen att återhämta sig, konstaterar hon.

– Kulturen och idrotten behöver fortsatt stöd i denna stund, säger Lind och aviserar ytterligare krisstöd på 2,5 miljarder kronor för 2020.

Stödet som föreslås ska fördelas så att idrotten får en miljard, kulturen 1,5 miljarder kronor.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV