Radar

Göteborg ansluter sig till upprop mot kärnvapen

Göteborg blir Sveriges första kärnvapenfria stad.

Göteborg är den första svenska stad som skriver under ICAN Cities Appeal, ett stadsupprop mot kärnvapen. Uppropet går ut på att sätta press på regeringen att ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud.

Beslutet fattades av kommunfullmäktige efter att Feministiskt initiativ först lyft frågan.

– Det känns väldigt väldigt bra, väldigt viktigt att Göteborg tar ställning, säger Stina Svensson (FI) till Göteborgsposten. 

Ett 15-tal norska städer har anslutit sig till uppropet, men i Sverige är Göteborg hittills den enda staden. I Lund lämnade FI in en liknande motion, men den röstades ned. 

Socialdemokraterna i Göteborg ställde sig bakom motionen, trots att regeringen inte har ratificerat FN-konventionen. Även MP och V ställde sig bakom, vilket räckte till en majoritet, trots att alliansen och SD var emot.

Inte rätt forum

Alliansens argument för att rösta emot var att det inte är rätt forum att driva frågan. Enligt Emmyly Bönfors (C) vill man inte gå emot utrikesdepartementet.

Gruppledaren Jonas Attenius (S) lyfte Socialdemokraternas och arbetarrörelsens långa tradition i kampen mot kärnvapen.

– Det är ett stadsupprop, det går inte utanför en kommuns rådighet. Tvärtom är det en logisk följd av ställningstaganden som Göteborg tidigare har gjort. Som kommun måste vi se till våra invånares hälsa.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV