Energi · Hallå där

Erik Serrano: ”Trä är det enda förnyelsebara byggnadsmaterialet”

Erik Serrano, professor i byggnadsmekanik.

Byggandet av flerfamiljshus och andra större byggnader i trä är på framväxt. Det finns många fördelar med att bygga i trä, inte minst ur miljö- och klimatperspektiv. Det säger Erik Serrano, professor i byggnadsmekanik.

Vad tror du det ökade intresse att bygga i trä beror på?

– Flera saker. Dels byggs det överhuvudtaget mer i Sverige idag. Men egentligen har trenden pågått sedan mitten av 90-talet, då byggreglerna ändrades och det blev tillåtet att bygga höga trähus i stadsbebyggt område. I början av 2000-talet infördes nationella träbyggnadsstrategier och fortbildningsprogram för byggbolag och arkitekter för att öka kunskapsnivån i allmänhet.

– Nu har tekniken mognat och blivit mer konkurrenskraftig. Kapaciteten har gått upp, det finns fyra fabriker för korslimmat trä och miljö-och klimatdebatten är till fördel för materialet.

Det är inte bara i Sverige intresset har ökat?

– Nej, trenden är internationell. I Nordamerika har man alltid byggt trähus upp till sex våningar, men de använder en annan byggteknik som vi inte skulle acceptera här. I Europa var de nordiska länderna tidigt ute på mitten av 90-talet. Idag finns några av de största producenterna i Österrike och Tyskland, men intresset ökar stort även i Storbritannien, Italien och Spanien. 

Var ökar användningen mest, är det i flerfamiljshus eller till exempel sommarstugor? 

– I Sverige har en majoritet av våra enfamiljshus alltid varit byggda i trä. Idag är ungefär tio procent av nybygget av flervåningshus i trä. Många sporthallar, kontorsbyggnader, broar och kommersiella lokaler byggs i trä.

På vilket sätt är trä fördelaktigt ur klimatsynpunkt?

– Trä är det enda helt förnyelsebara byggnadsmaterialet. Det ingår i ett naturligt kretslopp och binder koldioxid om det kombineras med ett hållbart skogsbruk. Materialet tillför ingen koldioxid – något allt annat material kräver för att produceras. Sedan sker det ju andra utsläpp när vi använder trä, till exempel i form av transporter och bearbetning.

Utsikt från Mjöstornet i Norge, världens högsta byggnad i trä
Utsikt från Mjöstornet i Norge, världens högsta byggnad i trä. Foto: Voll Arkitekter

Ända fram till 1994 var det i Sverige förbjudet att bygga höga hus i trä, varför det?

– Därför att den bärande delen av stommen inte fick vara av brännbart material, enligt byggreglerna. Idag finns det lösningar som gör att vi uppfyller reglerna kring brandsäkerhet med träkonstruktion. Vid brand är det oftast inredningen som börjar brinna, vilket inte har någonting med stommen att göra.

Vilka fördelar finns det med att bygga i trä?

– Det finns flera. En är att träet är lätt att transportera och bearbeta så det passar väldigt bra för prefabricering. Det går snabbt att uppföra huset och bygget behöver inte hålla på hur länge som helst, vilket är bra ur ekonomisk synpunkt. Träbygget doftar gott, är tyst, dämpat och mjukt. Energimässigt innebär det också en fördel eftersom det lätt värms upp. En annan fördel är att mjukheten i materialet skapar goda akustiska egenskaper. Enligt forskning mår människor bättre i miljöer med mycket trä.

Vilka nackdelar finns det?

– Trä kan inte lagra värme, vilket kan vara en nackdel ur energisynpunkt. Materialet kan också vara känsligt för fukt vilket gör att man måste hantera det med lite mer försiktighet. Det finns fortfarande en oerfarenhet i branschen, även om mogen teknik har använts i tio år nu. Men det pågår en hel del forskning kring hur byggtekniken i trä ska utvecklas.

– Eftersom materialet är så lätt måste man hitta sätt att stabilisera då man bygger högt. Det finns risk att det svajar när det blåser, därför lägger man i riktigt höga hus lite betong högst upp för att ge extra tyngd.