Radar

Aktionsveckor för att stoppa Preemraff inleds

Demonstration vid Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm, som den 15 juni gav bifall åt Preems ansökan om att utöka verksamheten vid raffinaderiet utanför Lysekil.

Imorgon, lördag, inleder nätverket Stoppa Preemraff två aktionsveckor för att stoppa Preems utbyggnad i Lysekil. Nätverket uppmanar alla som kan att utföra aktioner. Målet är att sätta press på regeringen att stoppa Preemraff. 

– Många förstår att fossilindustrin inte kan tillåtas expandera mitt under en pågående klimatkris. Preems planer på att bygga ut väcker mycket frustration och engagemang från alla möjliga organisationer, det kommer att hända hur mycket som helst, säger Jessica Lovell, talesperson för nätverket Stoppa Preemraff. 

Hittills har över 20 aktioner anmälts på Facebook. Bland evenemangen finns webinarium, en picknick, banderollaktioner, minidemonstrationer, en seglingsaktion och en klimatstafett mellan Lysekil och riksdagen i Stockholm med löpare och cyklister.

Hur ser man till att aktionerna utförs inom ramarna för rådande Coronarestriktioner?

– Alla aktioner är corona-anpassade, det är någonting alla tänker på. Under picknicken till exempel får man se till att hålla avstånd och flygbladsutdelning kommer troligtvis att göras med munskydd. På Extinction Rebellions massaktion i Stockholm kommer deltagarna att delas upp i grupper om 50. Det går att göra väldigt mycket, trots Corona. 

Målet är att sätta press på regeringen, tror ni de kommer att lyssna? 

– Med aktionerna visar vi att vi är en väldigt bred folkrörelse som är emot Preem. Ju fler vi är som ställer oss bakom detta, ju mer måste de lyssna. Syftet är att kanalisera allt motstånd under en intensiv period, vi får hoppas att de ser allt detta.

Släpper ut mest koldioxid i Sverige

Preems planerade utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil skulle öka utsläppen från anläggningen med en miljon ton om året, och göra företagets raffinaderi till Sveriges enskilt största utsläppskälla av koldioxid. 

Det skulle också innebära att Sverige i praktiken inte kan uppfylla sina åtaganden enligt Parisavtalet. Den 15 juni bedömde Mark- och Miljööverdomstolen Preems expansionsplaner som tillåtna och beslutet ligger nu hos regeringen. 

Det råder oklarhet kring när regeringen kommer att fatta beslut i frågan: Naturskyddsföreningen tror att processen kan ta ett par år till, medan lokala politiker i Lysekil tror att beslutet kan komma redan i höst. 

– Det är sannolikt att det kommer fler aktionsveckor innan regeringen fattar någon sorts beslut. När beslutet väl kommer, kommer vi fortsätta protestera om det blir negativt, och fira om de beslutar att stoppa utbyggnaden. 

Information om aktionerna uppdateras löpande på nätverkets Facebooksida och hemsida.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV