Radar

Nej till by på jordbruksmark

Jordbruksmarken i Skåne får bara bebyggas om det finns väsentliga samhällsintressen i bebyggelsen, enligt Länsstyrelsen.

Byggnadsnämnden i Simrishamn gav klartecken till ett bostadsbygge på en åkermark två gånger. Nu har Länsstyrelsen rivit upp beslutet, med motiveringen att jordbruksmarken i Skåne ska skyddas.

En markägare utanför Kivik ville i höstas bygga sju bostäder och en gemensamhetslokal på sin åkermark. Byggnadsnämnden i Simrishamn gav grönt ljus till bygget i januari, trots att tjänstemännen opponerade sig, enligt Tidningen ATL.

Beslutet överklagades av några grannar, varpå frågan gick tillbaka till byggnadsnämnden. I maj kom politikerna fram till ett ja, bland annat med motiveringen att området var litet och att det används som betesmark.

Efter att grannarna överklagade igen har nu Länsstyrelsen gett ett tydligt besked, där de uttrycker att ”skyddet för jordbruksmark är absolut”. De menar vidare att jordbruksmarken i Skåne är viktig för hela landet, och att den bara får bebyggas om det finns viktiga samhällsintressen inblandade. Dit räknas inte vanliga hus.