Radar

Hygien saknas i skolan för 800 miljoner barn

Tillgång till hygienmöjligheter på skolorna måste ingå i länders åtgärder för minska spridningen av coronaviruset, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, WaterAid Sverige.

Bristen på rent vatten, toaletter och hygien på skolor är ett av de största hindren för barns utbildning och hälsa, och särskilt nu under coronapandemin har behovet blivit akut, skriver Världshälsoorganisationen (WHO) och Unicef i en ny rapport

Ny statistik visar att mer än en tredjedel av alla skolor globalt saknar tillgång till rent vatten och 37 procent av skolorna saknar toalett. Det är bara på drygt hälften som elever och lärare har möjlighet att tvätta händerna med tvål och rent vatten. 

– Vi uppmanas alla att tvätta händerna och hålla god hygien för att minska spridningen av coronaviruset. Men när många länder nu öppnar upp sina skolor kommer miljoner barn tvingas gå till skolor som saknar rent vatten och där de inte kan tvätta händerna med tvål. Det riskerar inte bara att förvärra spridningen av coronaviruset utan hotar även barns hälsa och bryter mot deras rätt till en bra utbildning, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, WaterAid Sveriges generalsekreterare, i ett pressmeddelande.

Hon påpekar att lösningen inte är att stänga skolorna, vilket är ett hinder för barnens rätt till utbildning, utan att tillgång till hygienmöjligheter på skolorna måste ingå i länders åtgärder för minska spridningen av coronaviruset.

Störst är problemet i länder i Afrika söder om Sahara, där saknar 74 procent av skolorna möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten.