Radar

Tiden knapp för oljeinsats i Mauritius

Tiden börjar bli knapp för att bärga de 2 500 ton olja som ännu är kvar på fartyget MV Wakashio som gått på grund i Mauritius.

Febrila räddningsinsatser pågår ännu för att förhindra fortsatt oljeläckage i semesterparadiset Mauritius där 1 000 ton olja läckt ut från ett japanskägt lastfartyg – vars skrov nu tycks nära bristningsgränsen.

Fartyget MV Wakashio, som gick på grund utanför Mauritius sydöstkust i slutet av juli, bar på över 4 000 ton olja innan olyckan. 500 ton har kunnat bärgas men över 1 000 ton har läckt ut och förorenat korallrev, mangroveträsk och laguner i landet som utfärdat ett ”miljönödläge” till följd av oljeutsläppet.

Försöken att bärga mer av fartygets olja bromsas av ogynnsamma väderförhållanden som gör det svårt för helikoptrarna att landa på fartyget. Och nu börjar tiden bli knapp – dykare har rapporterat att sprickor i lastfartygets skrov har bildats och att ett knakande ljud kan höras från fartygskroppen.

– Vi befinner oss i en avancerad del av bärgningen. Fraktfartyget har inte mycket tid kvar, säger en av de vetenskapsmän som arbetar med bärgningen.

Tusentals lokala volontärer har sedan fartyget gick på grund arbetat för att få bort oljan från stränderna i landet vars 1,3 miljoner invånare är beroende av fiske och turism, två näringar som nu hotas av oljeläckaget.

Radar

Miljöpartiets nya språkrör: Utred basinkomst nu

Om AI tar jobben kan det behöva införas en basinkomst.

Articifiell intelligens (AI) kan göra att många människor förlorar jobben. Och om det sker kan basinkomst behöva införas. Det säger Miljöpartiets nyvalda språkrör Daniel Helldén i Ekots lördagsintervju.

Om nu en stor del av befolkningen kanske blir arbetslös från de arbeten de har i dag så måste vi göra någon form av förändring av socialförsäkringssystemen, säger Helldén till radion.

Daniel Helldén har, tillsammans med två andra miljöpartister, lämnat motionsförslag till riksdagen om att låta utreda om basinkomst behövs. MP har även tidigare kommit med förslag om basinkomst, en garanterad inkomst för alla utan villkor.

Den här gången motiveras dock förslaget av AI-utvecklingen och enligt Daniel Helldén är det bråttom. Han säger att det klassiska sättet att arbeta kommer att förändras inom en ganska snar framtid.

Vi måste ta krafttag i det här. Det måste göras nu, säger Daniel Helldén.

Radar

Norsk enighet om havsmineraler: ”Pinsamt”

Norge har sedan länge stor olje- och gasverksamhet i havet.

Bred politisk enighet har nåtts om att öppna upp Norges havsbottnar för mineralexploatering. Landet skulle därmed bli ett av de första i världen med sådan verksamhet, och miljöorganisationer dömer ut beslutet som ”pinsamt”.

Efter snåriga förhandlingar meddelade regerande Arbeiderpartiet och Senterpartiet samt Høyre och Fremskrittspartiet på tisdagen att de enats om mineralletning på havsbottnarna.

Olja och gas räknas inte som mineraler i detta sammanhang, så Norge ger sig i och med detta ut på oprövad mark.

– Vi startar en ny näring på norsk sockel, då är det viktigt med en bred majoritet, sade Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressträff.

Men miljögrupper är bittert kritiska.

– Norge öppnar för oåterkalleliga ingrepp i områden där naturen är helt okänd, säger Frode Pleym från Greenpeace enligt nyhetsbyrån NTB.

– Det enda stortinget är rädda för är att Kina ska utkonkurrera Norge – inte konsekvenserna för livet i haven.

Världsnaturfonden WWF reagerar likadant.

– Internationellt försöker vi framstå som en fyrbåk för natur och klimat, på hemmaplan kör vi över fackkunskapen och offrar naturen för kortsiktig profit, säger generalsekreterare Karoline Andaur.

– I dag är det pinsamt att vara norsk.

Kritiska experter finner dock viss tröst i att miljökonsekvenserna av gruvdrift under vattnet först ska utredas, och att det finns frågetecken hur lönsam verksamheten kan bli. Därmed anses det tveksamt hur stora de tänkta satsningarna egentligen kommer att bli.