Zoom

Solenergi på frammarsch i Brasilien

Över 9 000 solpaneler har installerats på taken i detta fattiga område i utkanten av staden Juazeiro.

Trots coronakrisen har satsningarna på solenergi fortsatt i Brasilien. Det är den snabbast växande energikällan – särskilt bland företag och personer på landsbygden – och anses ha mycket stor potential i jättelandet.

Bárbara Rubim, ordförande för Brasiliens solcellsförbund, Absolar, säger att utbyggnadstakten visserligen har påverkats av coronapandemin, men inte i den utsträckning man tidigare befarade.

– Utbyggnadstakten är fortsatt exponentiell, och installationerna ökade med 30 procent under årets första halvår.

Pandemin kommer på sikt att driva på utvecklingen mot förnybara energikällor, menar Bárbara Rubim, ordförande för Brasiliens solcellsförbund, Absolar
Pandemin kommer på sikt att driva på utvecklingen mot förnybara energikällor, menar Bárbara Rubim, ordförande för Brasiliens solcellsförbund, Absolar. Foto: Privat/barbararubim.com.br

Även statistik från landets nationella energimyndighet, Aneel, visar att solenergin är på fortsatt framväxt. Än så länge utgör dock solenergin bara en mindre del (cirka 5,9 GW) av Brasiliens totala elproduktion (cirka 173 GW), som domineras av vattenkraft. Och landet följer den globala trenden, där solenergi är den snabbast växande energikällan.

Satsning på solenergi i kriser

Potentialen för solenergi anses vara enorm i det stora Brasilien. Trots det dröjde det innan utbyggnaden kom igång. Men 2012 skedde stora förändringar då nya regler infördes för att underlätta decentraliserad elproduktion, samtidigt som priserna för att installera solenergi började falla snabbt.

Utbyggnaden har även skapat 37 000 nya arbetstillfällen under det senaste halvåret – en period då mängder av brasilianare förlorat sina arbeten i spåren av coronakrisen. Enligt Absolars tidigare beräkningar skulle solenergiutbyggnaden skapa 120 000 nya arbeten under året. Men den prognosen var innan pandemin och ses nu som osäker, men inte omöjlig.

Att satsningarna på solenergi fortsätter även under denna kris ligger i linje med vad som skedde under den ekonomiska kris som drabbade landet 2015 och 2016.

Solpaneler på taket till en katolsk byggnad i staden Sousa
Solpaneler på taket till en katolsk byggnad i staden Sousa. Tack vare satsningen på förnybar el har kyrkan kunnat spara mycket pengar, som nu i stället går till olika former av sociala satsningar. Foto: Mario Osava/IPS

– I kristider väljer människor produkter som gör det möjligt för dem att spara pengar, säger Frank Araújo, som driver ett företag inriktat på solenergi i staden Sousa i delstaten Paraíba.

Enligt honom kan de som satsar på att generera egen solenergi få tillbaka sina investeringskostnader inom bara några år.

Hans företag tappade 25 procent i omsättning i början av pandemin, i april och maj, men det återhämtade sig i juni, berättar han.

Ökade elpriser

Bárbara Rubim säger dock att de största satsningarna på nationell nivå görs av företag som vill minska sina elkostnader. Många privatpersoner och företag på landsbygden satsar nu också på solenergi, eftersom elkostnaderna stiger i takt med att de tidigare rabatter som människor på landsbygden fick har börjat fasas ut.

Dessa solpaneler genererar el som driver en vattenpump, vilken förser 120 familjer i staden Aparecida med vatten
Dessa solpaneler genererar el som driver en vattenpump, vilken förser 120 familjer i staden Aparecida med vatten. Foto: Mario Osava/IPS

Hon menar att pandemin på sikt kommer att driva på utvecklingen mot förnybara energikällor, eftersom i synnerhet solenergi leder till minskade kostnader, samtidigt som elpriserna kommer att stiga. Konsumenterna kommer åtminstone att tvingas betala delar av de banklån som den brasilianska regeringen har gett elindustrin för att hjälpa dem att kompensera för den fallande energikonsumtionen i samband med pandemin.

Dessutom har räntorna fallit under krisen, vilket gör det billigare med lån för investeringar i solceller, samtidigt som de gynnas av en ökad medvetenhet om miljö och klimatproblem.

Enkel att installera

En statlig satsning på att nå ut med elektricitet till närmare 300 000 människor som bor på avlägsna platser i Amazonas kommer att vara helt inriktad på gröna energikällor.

– Det handlar främst om solenergi, eftersom den är enkel att installera och innebär små kostnader och omkostnader, och kan skötas av lokalbefolkningen själva, säger Joilson Costa, som arbetar med satsningen inom gruppen Energia para a vida, som består av ett 30-tal organisationer.

I den sydbrasilianska delstaten Paraná har den regionala regeringen beslutat att installera solenergi i 5 500 statliga skolor, en satsning som inleds i år på 224 skolor.

Elproduktion i Brasilien

Total installerad solenergi i Brasilien var 5,918 MW den 2 juli 2020. En ökning från 4,533 MW i slutet på 2019, enligt National Electrical Energy Agency (Aneel). Den totala kapaciteten för elenergi i Brasilien är 172,709 MW.
I Brasilien produceras 60,4 procent av elen från vattenkraft, 8,7 procent från vindkraft, 8,4 procent från biomassa, 8,3 procent från naturgas, 5,1 procent från oljeprodukter och 2,0 procent från kol.
Källa: IPS

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV