Radar

Ny forskning öppnar upp för malariabekämpning

Nya genombrott i forskningen kring malariamyggans parningsprocess öppnar upp för en mer effektiv bekämpning av olika sjukdomar som sprids av myggan.

Nu kan nya forskningsresultat kring malariamyggans fortplantningsprocess göra det möjligt att bekämpa spridningen av en rad olika sjukdomar. Varje år drabbas över 200 miljoner människor av malaria.

Malariamyggan är världens dödligaste djur och sprider en rad olika sjukdomar, bland annat malaria, denguefeber, gula febern, zikafeber och Chikungya. Bara malaria drabbar cirka 220 miljoner människor årligen, med runt 780 000 dödsfall som resultat.

Hittills har forskning kring malariamyggan huvudsakligen riktat in sig på honmyggor, som är de som sticker människor och aktivt sprider virus.

Nya möjligheter att kontrollera spridning

Nu ger en internationell studie som letts av forskare vid Stockholms universitet och nyligen publicerats i Nature Ecology & Evolution, ny kunskap om myggornas fortplantningsprocess, vilket öppnar upp för helt nya bekämpningsmetoder.

Inför fortplantningen bildar hanmyggor stora svärmar för att attrahera honor. Hur hanmyggornas dragningskraft på honmyggorna fungerar har hittills inte varit känt. Den nya studien visar att det sker genom att hanmyggorna utsöndrar speciella feromoner vars dofter forskarna nu lyckats identifiera och replikera, både i laboratoriemiljö och under fälttester i Sydafrika.

– Parningsprocessen är naturligtvis central för myggans livscykel, och upptäckten av de feromoner som styr den öppnar helt nya möjligheter för att kontrollera myggornas spridning och de sjukdomar de bär, säger Noushin Emami, forskare vid Institutionen för molekylär biovetenskap vid Stockholms universitet och den som lett projektet, i ett pressmeddelande. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV