Radar

Kyrkoledare: ”Sverige står inför ett ett vägval i migrationslagstiftningen”

Tolv kyrkoledare uppmanar politikerna i Sveriges riksdag att utgå från medmänsklighet och humanistiska värderingar i utformningen av en ny migrationslagstiftning.

”Vi kan inte acceptera att medmänniskor på flykt avhumaniseras och reduceras till ett hot”. Det skriver ledare för tolv kristna samfund i en debattartikel med anledning av det förslag om framtida svensk migrationspolitik som den migrationspolitiska kommittén ska lägga fram.

Bland undertecknarna i debattartikeln i DN finns bland annat ärkebiskop Antje Jackelén och den katolska biskopen Anders Arborelius. Kyrkoledarna menar att Sverige står inför ett vägval i migrationslagstiftningen och frågar sig om intentionen hos den migrationspolitiska kommittén kommer att spegla svenska folkets vilja.

– Inför den fortsatta processen med att forma den svenska migrationslagstiftningen är det viktigt att vi som bor i Sverige ställer oss frågan om kommitténs förslag verkligen bygger på värderingar som delas av en majoritet av oss, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd i ett pressmeddelande.

Hon fortsätter:

– Eller är det så att flera av förslagen bör avstyrkas, just därför att de strider mot de grundläggande humanistiska värderingar som Sverige och Europa vilar på?

"Utgå från medmänsklighet"

Representanter från Sveriges kristna råd har under året träffat ledamöter från den parlamentariska kommittén. De frågor som har lyfts har bland annat handlat om att de asylsökande som når upp till kraven för uppehållstillstånd i Sverige som regel bör beviljas permanenta uppehållstillstånd.

De har också krävt att både konventionsflyktingar och skyddsbehövande ska ha rätt till familjeåterförening, och att nivån bör sänkas på försörjningskraven för familjeåterförening.

Avslutningsvis skriver kyrkoledarna:

”Vi behöver ge människor på flykt ett värdigt bemötande i form av en fungerande asylrätt där Europas länder tar ett gemensamt ansvar. Vi uppmanar politikerna i Sveriges riksdag att i utformningen av en ny migrationslagstiftning utgå från medmänsklighet och humanistiska värderingar!”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV