Radar

Kartläggning av värdefulla skogar med hjälp av doft

Om vi bevarar fler av de gamla naturskogarna så ökar oddsen för att vi ska få ett motståndskraftigt samhälle i framtiden, menar Nils Ryrholm,  professor i biologi vid Högskolan i Gävle.

Att använda insekternas egna dofter för att snabbt kunna identifiera och kartlägga värdefulla skogsmiljöer, kan bli verklighet med forskning vid Högskolan i Gävle.

I gamla och biologisk värdefulla skogar finns vissa så kallade nyckelarter som bara finns i dessa miljöer. Om forskare hittar dessa arter i en skog ger det en fingervisning om att även andra ovanliga arter kan finnas där och att det är ett område som behöver skyddas för framtiden.

Genom att identifiera och använda sig av de doftämnen som ovanliga insekter använder sig av för att kommunicera med varandra, exempelvis vid parning, kan forskare nu enkelt se om dessa nyckelarter finns i en skog eller inte. Det gör man genom att sätta ut små fällor i de skogar man vill undersöka, enligt Nils Ryrholm, professor i biologi vid Högskolan i Gävle.

– Finns de här arterna, har biotopen funnits väldigt länge, och då finns även andra arter som också är värdefulla. Detta gör att vi kan avgöra var vi ska sätta in bevarandeåtgärder till en bråkdel av den tid och kostnad som krävs idag, säger han, i ett pressmeddelande.

Biobanker för framtiden

Nils Ryrholm menar att vi bör se dessa naturskogar som biobanker och om vi bevarar fler av dem så ökar oddsen för att vi ska få ett motståndskraftigt samhälle i framtiden.

– Ju fler arter som finns, desto stabilare ekosystem och desto bättre ekosystemstjänster kan vi människor få; Alltså ren luft, rent vatten och förutsättningar för vår födoproduktion.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV