Radar

Viss grundvattenbrist trots regnig juli

Det regniga julivädret har gynnat grundvattennivåerna.

Juli dominerades av ovanligt mycket kyla och regn – enligt SMHI har det varit kallare än normalt i nästan hela landet. Det blöta vädret har i år gynnat grundvattennivåerna, som tidigare år påverkats ordentligt av de varmare, torra somrarna.

– Generellt sett har sommaren varit bättre än 2018 och 2019, när det var extrem torka, säger Frida Hammar, hydrogeolog vid Sveriges geologiska undersökning (SGU).

I stora delar av landet ligger nu grundvattnet på normala nivåer för årstiden, men det finns undantag.

De områden som drabbats hårdast av de tidigare somrarnas torka ligger främst längs den ostliga kustremsan. Där ligger nivåerna fortfarande under eller mycket under normala nivåer.

– Det gäller framför allt östra Götaland, östra Svealand och sydöstra Norrland, säger Hammar.

I norra Norrland, där det regnat extra mycket under juli, ligger däremot nivåerna på sina håll mycket över det normala.