Radar

Rapport: Fossilfri ekonomi skulle ge stor vinst för Latinamerika

Enligt rapporten kan en övergång till en mer hållbar diet, med minskad kött- och mejerikonsumtion, leda till fler arbeten samtidigt som det minskar trycket på regionens unika biodiversitet.

En satsning på en fossilfri ekonomi kan inte bara hjälpa Latinamerika ut ur den nuvarande krisen under pandemin, utan även skapa arbetstillfällen, tackla ekonomiska klyftor och motverka förlusten av den biologiska mångfalden, enligt en ny rapport.

En ekonomi fri från nettoutsläpp av växthusgaser i Latinamerika och Karibien kan ge 15 miljoner nya jobb till 2030, enligt Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB) och FN-organet ILO (International Labour Organization).

För att stödja en hållbar återhämtning efter covid-19-pandemin måste regionen snabbt skapa bra arbeten och bygga en mer hållbar och inkluderande framtid, skriver ILO i ett pressmeddelande.

Att gå över till en ekonomi med noll nettoutsläpp skulle innebära att 7,5 miljoner jobb försvinner i fossil- och djurindustrin. Detta kompenseras dock med nya anställningsmöjligheter då 22,5 miljoner jobb skapas inom jordbruk och växtbaserad livsmedelsproduktion, förnybar elproduktion, skogsbruk, byggindustri och tillverkning.

Mer hållbar diet

Enligt ILO är rapporten är också den första i sitt slag som lyfter att en övergång till en mer hälsosam och hållbar diet, med minskad kött- och mejerikonsumtion och ökad andel växtbaserad mat, leder till fler arbeten samtidigt som det minskar trycket på regionens unika biodiversitet. 

För att möjliggöra den här övergången ger rapporten ett antal vägbeskrivningar som regeringar kan följa, bland annat att underlätta omflyttning av arbetare, att utveckla bra arbeten på landsbygden, erbjuda nya affärsmodeller samt förbättra det sociala skyddet och stödet för arbetslösa, företag, samhällen och arbetare. Det är också avgörande att ha en social dialog mellan den privata sektorn, fackföreningar och regeringar för att utforma långsiktiga strategier för att uppnå noll nettoutsläpp, skriver ILO.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV