Radar

Återbördande av samiska kvarlevor uppmärksammas på internationella urfolksdagen

Samernas flagga framför den svenska riksdagen.

Den 9 augusti är det internationella urfolksdagen. I Sverige högtidlighålls det genom ett firande i Umeå där bland annat ordföranden i Sametingets kulturnämnd, Ingrid Inga, talar om återbördande av samiska kvarlevor.

FN:s generalförsamling beslöt år 1994 att urfolkdagen skulle firas varje år under det så kallade urfolksårtiondet 1994–2004. Men sedan dess har firandet fortsatt och den 9 augusti har blivit etablerad som urfolkens dag. 

FN räknar med att det finns ungefär 370 miljoner människor i 90 olika länder som tillhör ett ursprungsfolk. Ett av urfolken är samerna i Sverige.

Med anledning av den här dagen arrangerar Såhkie – Umeå sameförening, Amnesty Sápmi, End Ecocide Sverige, och Várdduo – Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet ett eftermiddagsprogram på kulturhuset Tráhppie i Umeå. Under dagen kommer bland annat Kerstin Andersson som är same och medlem i Amnesty Sápmi att hålla ett föredrag om Unni Saiva – en samisk offerplats som skändats. Bland annat grävde arkeologen Gustaf Hallström upp 600 föremål från platsen i början av 1900-talet som i dag förvaras på Historiska museet i Stockholm. Dessutom kommer Ingrid Inga, ordförande i Sametingets kulturnämnd, att tala om repatriering av samiska kvarlevor och vägen framåt.

På grund av rådande covid-19-restriktioner får max 50 personer befinna sig på eventet men samtidigt. Men för de som inte får plats, eller befinner sig på annan ort, går det också bra att delta via Zoom.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV