Radar

Världens största köttföretag säljer kött från skyddade regnskogsområden

Arbetare i en av JBS fabriker.

Enligt en rapport från Amnesty så har antalet illegala betesmarker för nötkreatur i skyddade delar av Amazonas ökat kraftigt. Rapporten visar också att en del av köttet från nötkreaturen har återfunnits i JBS livsmedelskedja – som är världens största tillhandahållare av processat kött. Efter avslöjandet har investmentbolaget Nordea Asset Managment valt att avsluta sina investeringar i JBS.

– JBS har känt till att illegalt uppfödda djur från skyddade områden kan ta sig in i deras livsmedelskedja sedan åtminstone 2009, säger Richard Pearshouse, som är chef för kriser och miljö hos Amnesty International.

Han menar att JBS har misslyckats med att granska sina leverantörer och att de därigenom, om än inte direkt så i alla fall indirekt, bidragit till kränkningar av urbefolkningarnas mänskliga rättigheter.

Det är dock inte bara JBS bristande kontroll av leverantörerna som har fått Nordea Asset Managment att exkludera JBS från sin fondportfölj. Man hänvisar också till tidigare korruptionsskandaler och bristfälliga åtgärder mot covid-19.

8 procent av Brasiliens BNP

Brasilien är världens största exportör av nötkött och köttet står för ungefär 8 procent av landets BNP. Ungefär en tredjedel konsumeras i Brasilien men en stor del exporteras också till bland annat EU, Ryssland, Kina och Hong Kong.

Mellan 1988 och 2018 har antalet nötdjur i Amazonas nästan fyrdubblats och i dag sker 40 procent av landets boskapsuppfödning i Amazonas-området. Man räknar också med att under samma period så har en yta fem gånger så stor som Portugal gått från att vara regnskog till att bli betesmark för djur.

Mellan augusti 2018 och juli 2019 så förlorade också urbefolkningarna i Amazonas 497 kvadratkilometer av sina tidigare områden.