Radar

Stängning av covid-19-center på Lesbos kan få förödande effekter

Migranter står uppställda utanför Morialägret på Lesbos.

Ett isoleringscenter för patienter med misstänkt covid-19 som drivits av Läkare utan gränser på Lesbos tvingas stänga. Detta efter hot om åtal för brott mot stadsplaneringen och bötesförläggande från lokala myndigheter. 

– Det är häpnadsväckande att lokala myndigheter hindrar oss när vi försöker skydda sårbara individer, samtidigt som vi bevittnar de enorma kränkningarna av mänsklig värdighet i Morialägret där tusentals människor lever under totalt omänskliga villkor, säger Stephan Oberreit, ansvarig för Läkare utan gränser i Grekland.

"Har tvingats lägga ner en avgörande pusselbit"

I Morialägret på Lesbos lever 15 000 människor tätt ihopträngda och med bristfälliga möjligheter att sköta sin hygien. Med stängningen av centret befarar nu många att smittan ska ta sig in i lägret vilket kan få förödande konsekvenser.

– Den ordinarie hälso- och sjukvården på Lesbos kommer inte att kunna hantera följderna av ett utbrott i Moria, vilket också är anledningen till att vi öppnade isoleringscentret. I dag har vi, högst motvilligt, tvingats lägga ner en avgörande pusselbit i insatsen mot covid-19 i lägret, säger Stephan Oberreit.

Isoleringscentret öppnade den 6 maj och var resultatet av ett samarbete mellan flera medicinska organisationer på ön, men de fick även stöd av tjänstepersoner och det lokala sjukhuset.

3000 tillhör riskgrupper

Bland de 15 000 personer som befinner sig i Morialägret uppskattar Läkare utan gränser att cirka 3000 tillhör riskgrupper på grund av sin ålder eller kroniska sjukdomar. Läkare utan gränser kräver nu att dessa ska evakueras från lägret.

– Detta är inte första gången – och förmodligen inte sista heller – som vi och andra humanitära organisationer ställs inför liknande hinder när vi försöker bistå flyktingar och migranter och därmed fylla de luckor som lämnats av europeiska och grekiska myndigheter, säger Bertrand Perrochet, operativt ansvarig på Läkare Utan Gränser.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV